Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

A B F H I P R T V

A   (sivun alkuun)

Antifactori X-aktiivisuus (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X), plasmasta P -AntiFXa
Antitrombiini III, antigeeni, plasmasta P -AT3Ag
Antitrombiini III, plasmasta P -AT3

B   (sivun alkuun)

B -von Willebrandin tauti, tyyppi 2, DNA-tutkimus B -vWD2-D

F   (sivun alkuun)

Fibrinogeeni, antigeeni, plasmasta P -FibrAg

H   (sivun alkuun)

Hepariinitrombosytopeniatutkimus, verestä B -HeparTP
Hyytymiserikoistutkimus, plasma P -HyyErik
Hyytymistekijä IX, plasmasta P -FIX
Hyytymistekijä IX, vasta-aineet, plasmasta P -FIX-Ab
Hyytymistekijä V ja protrombiinigeeni, DNA-tutkimus, verestä B -FVFII-D
Hyytymistekijä VII, plasmasta P -FVII
Hyytymistekijä VIII, plasmasta P -FVIII
Hyytymistekijä VIII, rekombinantti, plasmasta P -FVIIIRe
Hyytymistekijä VIII, vasta-aineet, plasmasta P -FVIIIAb
Hyytymistekijä X, plasmasta P -FX
Hyytymistekijä XI, plasmasta P -FXI
Hyytymistekijä XII, plasmasta P -FXII
Hyytymistekijä XIII, plasmasta P -FXIII

I   (sivun alkuun)

Immuunitrombopenia-tutkimus, vastasyntyneen, verestä B -NAIT

P   (sivun alkuun)

P -Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han P -aFXaApi
P -von Willebrand-tekijä,aktiivisuus(GPIb sitoutuminen) P -vWF-Akt
P -von Willebrand -tekijä, kollageenin sitomiskyky P -vWFCB
Proteiini C mutaatio W380G, DNA tutkimus, verestä B -PC380-D
Proteiini C, antigeeni, plasmasta P -PC-Ag
Proteiini C, plasmasta P -PC
Proteiini S, antigeeni, plasmasta P -PS-Ag
Proteiini S, plasmasta P -PS

R   (sivun alkuun)

Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han, plasmasta P -aFXaRiv

T   (sivun alkuun)

Trombiiniaika, plasmasta P -Trombai
Tromboositaipumuksen selvittely, plasmasta P -Trombot
Tromboplastiiniaika, aktivoitu,partiaalinen, plasmasta P -APTT
Tromboplastiiniaika, INR-tulostus, plasmasta P -TT-INR
Tromboplastiiniaika, plasmasta P -TT
Trombosyytit, autovasta-aineet (kval), verestä B -TromAbO
Trombosyytit, funktiotutkimus PFA-laitteella, verestä B -TrFuPFA

V   (sivun alkuun)

Von Willebrand-tekijä, antigeeni, plasmasta P -vWF-Ag
Von Willebrand-tekijä, F VIII sitomiskyky, plasmasta P -vWF2N
Von Willebrand-tekijä, multimeerit, plasmasta P -vWF-Ty
Vuototaipumuksen selvittely, plasmasta P -Vuotot

Sivun alkuun