Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Neurosyfilis, pakettitutkimus seerumista ja aivoselkäydinnesteestä

8835 -NeurSyf

Osatutkimukset

Li-NeurSyf ja S -NeurSyf

Indikaatiot

Neurosyfiliksen diagnostiikka

Näyte

Näyteastia:

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Seerumi-geeliputki 5ml

Huom! Tutkimus edellyttää samanaikaisen likvor- ja seeruminäytteen toimittamista laboratorioon. Näytteiden tulee olla samana päivänä otettuja. Mikäli ei ole mahdollista saada saman päivän seerumi- ja likvor-näytettä, tulee näytteiden olla korkeintaan kolmen vuorokauden välein otettuja.

Näytteiden minimimäärät:

1 ml likvoria

2ml seerumia

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

https://huslab.fi/cgi-bin/ohjekirja/tt_show.exe?assay=21785&terms=21785

Päivitetty 16.03.2021 / MAM

Sivun alkuun