Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Uusi koronavirus, COVID-19, nukleiinihapon osoitus

8692 -nCoVNhO

Tiedustelut

Kiireellisiä hoidon kannalta välttämättömiä tutkimustuloksia voi tiedustella numerosta 040 635 6377

Indikaatiot

Tutkimus on tarkoitettu infektiontorjuntayksiköiden ohjeistusten mukaiseen käyttöön COVID-19 diagnostiikassa.

Esivalmistelu

Ennen näytteenottoa perehdy huolellisesti näytteenotto-ohjeisiin ja alueesi infektiontorjuntayksikön ohjeisiin COVID-19-epäilyissä.

Näyteastia

Viruskuljetusputki (UTM Viral Transport Media)

Näyte

Ensisijainen näyte: ylähengitystie-erite nenänielusta yhdellä nylon- tai dacron-tikulla viruskuljetusputkeen (UTM). Puhdista näyteastian ulkopinta näytteenoton jälkeen ja liitä näyteastiaan pyyntötarra. Aseta näyteastia suljettavaan muoviseen salpapussiin (esim. Minigrip) ja laita pussin sisään imupaperia. Liitä salpapussin päälle toinen saman tutkimuspyynnön pyyntötarra.

Tarkemmat näytteenottoon ja näytteen käsittelyyn liittyvät ohjeet löytyvät alueellisten infektiontorjuntayksiköiden toimintaohjeista. Nenänielunäytteen ottamisesta on Nordlabilla erillinen ohjeistus osoitteessa: https://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/nenanielunaytteen_ottaminen_1.pdf

Näyte on toimitettava analysoivaan laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Tarvittaessa UTM- ja eNAT-putkeen otetun näytteen säilytys jääkaappilämpötilassa enintään 3 vuorokautta. Steriiliä keittosuolaa sisältävässä näyteputkessa näytteen säilyvyys on huonompi ja tässä näyteastiassa näyte tulee toimittaa analysoitavaksi vuorokauden sisällä näytteenotosta.

Menetelmä

Viruksen nukleiinihapon osoitus PCR-menetelmällä.

Tekotiheys

Päivittäin ympärivuorokautisesti

Huomautuksia

Analysoiva laboratorio: Nordlab Oulu

Virhelähteet: väärin otettu, kuljetettu tai säilytetty näyte.

Päivitetty 31.03.2020 / JT

Sivun alkuun