Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Li-MikrobiNhO

8614 Li-MibNhO

Osatutkimukset

Li-CMVNhO, Li-CrypNhO, Li-EcolNhO, Li-EvirNhO, Li-HHV6NhO, Li-HinfNhO, Li-HSV1NhO, LI-HSV2NhO, Li-LmonNhO, Li-NmenNhO, Li-PareNhO, Li-SpneNhO, Li-StrBNhO ja Li-VZVNhO

Indikaatiot

Meningiitti/enkefaliitti epäily

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näyte

Likvorinäyte otetaan punktioneulasta suoraan muoviputkeen (keltakorkkinen muoviputki, pakattu 5 kpl eriin Minigrip-pusseihin, OYS:n keskusvaraston tilauskoodi 305018B), joka on sisältä steriili. Huom! kumikorkkiset lasiputket eivät sovellu tähän tutkimukseen. Putki avataan tehdassteriilit hanskat kädessä juuri ennen näytteen ottamista. Näytteen saamisen jälkeen putki suljetaan välittömästi ja huolella, ettei se vuoda. Putkeen kiinnitetään tutkimuspyyntötarra ja se suljetaan Minigrip-pussiin. Näytemäärä aikuisilta vähintään 0.5 ml (mielellään 1 ml).

Li-MibNhO -tutkimus sisältää myös Li-BaktVi -tutkimuksen, jota varten suositellaan otettavaksi muutama tippa likvoria suoraan huoneenlämpöiselle suklaamaljalle (maljoja tilattavissa mikrobiologian laboratoriosta). Maljat suljetaan ja kansi teipataan kiinni. Maljan pohjaan (ei kanteen) liimataan tutkimuspyyntötarra. Mikäli näytettä ei saada vuorokauden sisällä laboratorioon, laitetaan näytettä myös objektilasille gram-värjäystä varten sekä geelikuljetusputkeen likvorin bakteeriviljelyä varten.

Näytteen säilytys: putket huoneenlämmössä (max 1 vrk), maljat hiilidioksidikaapissa +35 C tai lämpökaapissa hiilidioksidiolosuhteissa (kynttiläpönttö tai hiilidioksidikehitin).

Menetelmä

Mikrobispesifinen nukleiinihapon osoitus. Lisäksi likvorin gram-värjäys ja viljely yleiselatusainemaljoille. Li-BaktVi -tutkimuksessa kasvavat bakteerit tunnistetaan ja niille tehdään herkkyysmääritykset. Li-BaktVi -tutkimus on akkreditoitu.

Tekotiheys

ma-pe klo 7-18, la-su 7-13

Yleistä

Näytetiedustelut virka-aikana serologian laboratorio 040 6356378, iltaisin ja viikonloppuisin mikrobiologian laboratorio 040 6356311. Soita kiireellisistä näytteistä etukäteen laboratorioon.

Tulkinta

Li-MibNhO: Positiivinen tai negatiivinen tutkittavien mikrobien osalta.

Bakteeriviljely: Katso Li-BaktVi.

Li-MibNhO -tutkimuksen tulos saadaan noin 2 h kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Huomautuksia

Näyte tulisi ottaa, mikäli mahdollista, ennen antimikrobilääkehoidon aloittamista.

Li-MibNhO -tutkimus ei tunnista mykobakteereita. Mykobakteerin aiheuttamaa meningiittiä epäiltäessä on erikseen pyydettävä ko. värjäys-, viljely- ja nukleiinihapon osoitus-tutkimukset (4490 -TbNhO, ja 2812 -TbVi).

VIRHELÄHTEET: Antimikrobilääkitys ennen näytteenottoa voi johtaa väärään negatiiviseen viljelytulokseen. Likvorin korkea proteiinipitoisuus (albumiini >15 000 mg/l) voi haitata tutkimusta. Näytteen laatu heikkenee pitkän kuljetuksen/säilytyksen aikana. Näytteen kontaminoituminen näytteenoton yhteydessä.

Päivitetty 15.01.2018 / VHM

Sivun alkuun