Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

IL17-proteiinin ilmentyminen lymfosyyteissä

8431 B -LyTh17

Tiedustelut

Oulun yliopisto, diagnostiikan laitos/ lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia.

Asiantuntijat

biokemisti Virpi Glumoff: virpi.glumoffatoulu.fi / 0294 48 5890 / 0400 165981 ja lääkäri Petri Kulmala: petri.kulmalaatoulu.fi / 0294 48 5860

Indikaatiot

Immuunivasteen säätelyhäiriöt, hyper-IgE oireyhtymän diagnostiikka

Esivalmistelu

Tutkimus tilataan ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse tutkimuslaboratorion vastuuhenkilöihin (Dos. Virpi Glumoff ja Dos. Petri Kulmala). Tarkemmat ohjeet näytteenotosta ja näytteen käsittelystä lähetetään tilaajalle erikseen.

Tekotiheys

Tutkimus tehdään tarv. erikseen sovitusti

Tulkinta

Tutkimus tehdään virtaussytometrisella menetelmällä. Tutkimuksessa määritetään laskimoverestä eristettyjen CD -T-lymfosyyttien kyky ilmentää IL-17 proteiinia in vitro stimulaation seurauksena ja näiden solujen (Th17 T-lymfosyytit) suhteellinen osuus lymfosyyttien määrästä. Tuloksista annetaan erillinen kirjallinen lausunto.

Päivitetty 04.10.2012 / RK

Sivun alkuun