Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, viljely

8426 -MDRSVi

Tiedustelut

Mikrobiologia/ Bakt. lab. 4, p. 040 6356308.

Asiantuntijat

lääkäri Jari Kauranen: jari.kauranenatnordlab.fi / 040-6356278 ja sairaalamikrobiologi Laura Savolainen: laura.savolainenatnordlab.fi / 040 6356452

Indikaatiot

Seulontaviljely moniresistenttien gram-negatiivisten sauvojen kolonisaation osoittamiseen.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete, OML http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/oml_mlah.pdf

Näyteastia

Bakteerinäytteen geelikuljetusputki

Näyte

MDRS-viljelynäyte otetaan keskussairaalan infektioidentorjunta-/sairaalahygieniyksikön ohjeistuksen mukaisista paikoista (esim. ulosteesta, virtsasta, iholeesioista, infektiofokuksista ja dreenieritteestä). Etsittäessä MDRS-kolonisaatiota näytteenottokohta jätetään puhdistamatta ennen näytteenottoa.

VIRTSA: säilöntäaineettomaan 4 tai 10 ml putkeen. Vähintään 1 ml.(Säilöntäaineelliseen putkeen otetussa näytteessä P.aeruginosan kasvu voi heikentyä) MUUT NÄYTTEET: dacronvanutikussa bakteerinäytteen geelikuljetusputkeen. Tikun voi kostuttaa tipalla steriiliä keittosuolaa ennen näytteenottoa. Näyteastiat suljetaan erikseen Minigrip-pussiin tai vastaavaan. Huom! näytetarrat kiinnitetään näyteastiaan ei pussiin. Näytteet toimitetaan tutkivaan laboratorioon mahdollisimman pian, mielellään saman päivän aikana.

NÄYTTEIDEN SÄILYTYS JA LÄHETYS: Näytteet voidaan säilyttää huoneenlämmössä jos toimitus tutkivaan laboratorioon samana päivänä. Yön tai viikonlopun yli säilytys jääkaapissa. Lyhytkestoinen kuljetus huoneenlämmössä, muutoin kuljetus jääkaappilämpötilassa.

Jos samanaikaisesti halutaan pyytää useita resistenttien bakteereiden seulontaviljelyitä (MDRS,ESBL,MRSA,VRE) , pitää jokaiselle tutkimukselle olla oma näyte. Uloste-, dreenierite- tai imulimanäyte voidaan kerätä ensin yhteen astiaan, josta näytettä siirretään vanutikulla eri geelikuljetusputkiin.

HUOM! Seulontanäytteistä (>15 näytettä) on ilmoitettava aina erikseen mikrobiologian laboratorioon. Puh.040-6356308 bakt.lab 3 tai 040-6356335 os.hoitaja.

Menetelmä

Selektiivinen viljely, kannan tunnistus ja herkkyysmääritys. Karbapeneemiherkkyydeltään alentuneet kannat lähetetään referenssilaboratorioon resistenssigeenin tunnistusta varten.

Tekotiheys

arkipäivisin (ma-pe)

Tulkinta

Näytteestä vastataan:

Laajakirjoista beeta-laktamaasia tuottavat ESBL-enterobakteerikannat ( E.Coli, Klebsiella, Salmonella ja Proteus mirabilis).

Karbapeneemiherkkyydeltään alentuneet enterobakteeri ja acinetobakteerikannat.

Moniresistentti Ps. aeruginosa: resistentti meropeneemille ja keftatsidiimille.

Tulokset valmiina: 2-3 työpäivän aikana. Jos kanta joudutaan lähettämään referenssilaboratorioon resistenssigeenin varmistamista varten, lopullinen vastaus voi viipyä pari viikkoa.

Päivitetty 07.12.2017 / KJ

Sivun alkuun