Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Virusviljely nielusta (poliovirus)

8412 Ps-VirVi

Esivalmistelu

Soita mikrobiologian laboratorioon ennen näytteenottoa p. 040 635 6305

Täytä THL:n lähete huolellisesti. Lähete löytyy osoitteesta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/laboratoriotoiminta/laboratoriotutkimukset/polion-laboratoriotutkimukset

Näyte

Nielunäyte otetaan tikulla (esim. Coban nukkatikku, jossa katkaistava varsi, dacron vanutikku käy myös). Tikku laitetaan viruskuljetusputkeen, sen varsi katkaistaan ja korkki suljetaan huolellisesti. Putki laitetaan sulkupussiin (Minigrip tai vastaava). Näyte tulisi säilyttää jääkaappilämpötilassa.

Tulkinta

Katso analysoivan laboratorion ohjekirja.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/laboratoriotoiminta/laboratoriotutkimukset/polion-laboratoriotutkimukset

Huomautuksia

Huom! Polioepäilyssä ensisijainen tutkimus on ulosteen poliovirusviljely F -PoliVi (3465). Täydentävänä tutkimuksena lisäksi likvorin ja seerumin poliovirusvasta-ainemääritykset -PoliTut (8592).

Päivitetty 27.11.2019 / JT

Sivun alkuun