Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Sieni, viljely ysköksestä

8261 Ex-SienVi

Tiedustelut

Mikrobiologia / Sienilab., p. 040 6356312.

Indikaatiot

Sieni-infektion aiheuttajan etsintä yskös-, imulima- ja bronkoskopianäytteistä.

Esivalmistelu

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa, näytteen mukaan on liitettävä mikrobiologian lähete http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/oml_mlah.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero).

Näytteenlaatu tulee mainita tarkasti: onko kyseessä yskitty yskös, trakea-aspiraatti vai bronkoskopian yhteydessä otettu märkänäyte tai harjanäyte. Mikäli näyte on otettu keittosuolaliuoksella huuhdellen, se tulee mainita lähetteessä.

Näyteastia

Kierrekorkillinen purkki

Näyte

Märkäistä ysköstä (ei nielulimaa), trakea- tai bronkusimunäytettä tiiviisti suljettavassa purkissa, bronkoskopian yhteydessä aspiroitu märkänäyte bakteerinäytteen kuljetusampullissa muovipussiin suljettuna. Bronkoskopia-harjanäyte: harja 1 ml:ssa steriiliä keittosuolaa.

Näyte tulee saada tutkittavaksi 2-4 tunnin sisällä sen ottamisesta. Kuljetusta odotellessa näytteet säilytetään jääkaapissa. Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää enintään yön yli jääkaapissa.

Menetelmä

Näytteen märkäisistä kohdista tehdään Calcofluor White -sienivärjäys, josta annetaan alustava vastaus. Näyte viljellään yleiselatusmaljoille ja selektiivisille sienimaljoille. Sienilääkeherkkyysmääritykset tehdään tarvittaessa/pyydettäessä.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulkinta

Hiivasienet kuuluvat ylähengitysteiden normaaliflooraan. Löydöksen merkitys arvioitava potilaan kliinisen tilanteen perusteella.

Immunosupressio potilailla useat sienilajit voivat periaatteessa aiheuttaa opportunisti-infektioita. Toisaalta useat lajit (esim. Aspergillus) ovat luonnossa jokapaikkaisia saprofyyttejä. Kontaminaation mahdollisuus on etenkin niukoissa löydöksissä otettava huomioon.

TULOKSET VALMIINA: Alustava vastaus 1-2 vrk kuluttua, lopullinen vastaus 2 viikon kasvauksen jälkeen.

Huomautuksia

Näyte tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman pian, jotta mahdolliset patogeenit eivät tuhoudu tai jää muun mikrobiston ylikasvun alle. Jos näyte lähetetään kuljetusputkessa, siitä tehdään vain viljely.

Päivitetty 15.11.2018 / AEAL

Sivun alkuun