Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

P -Hepatiitti B -virus, nukleiinihappo (kvant)

6502 P -HBVNh

Tiedustelut

Mikrobiologian laboratorio, p. 040 635 6377

Indikaatiot

Hepatiitti B-viruksen DNA-pitoisuuden määrittäminen hoitopäätöstä tehtäessä ja hoidon tehoa arvioitaessa. Epäiltäessä hepatiitti B -infektiota muiden testien ollessa negatiiviset tai niiden tulosten ollessa ristiriitaisia.

Esivalmistelu

Mikrobiologian ja immunologian lähete https://www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/lahetteet-ja-lomakkeet/ Lähetteessä tulee mainita: kliininen diagnoosi ja kysymyksenasettelu.

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Näyte

2 ml EDTA-plasmaa (plasma täytyy erottaa 6 tunnin sisällä näytteenotosta). Erotetun plasman tulee olla tutkivassa laboratoriossa 7 vrk:n kuluessa. Säilytys ja kuljetus +2-+8. Jos näytteen lähetys viivästyy, on se pakastettava ja lähetettävä pakastettuna. Pakastettuna näyte säilyy 8 viikkoa.

Menetelmä

Reaaliaikainen, kvantitatiivinen polymeraasiketjureaktio (RT-PCR). Testin kvantitatiivinen määritysraja on 7,9 IU/ml.

Tekotiheys

1-2 kertaa viikossa

Yleistä

Hepatiitti B-infektion seulontaan suositellaan käytettäväksi S-HBVTut-tutkimusta.

Viitearvot

kaikki alle 7.9 IU/ml

Tulkinta

HBV-DNA:n läsnäolo seerumissa/plasmassa viittaa aktiiviin hepatiitti B-virusinfektioon.

TULOKSET VALMIINA: viikon kuluessa

Huomautuksia

Virhelähteet: Näytteiden virheellinen käsittely tai säilyttäminen. Väärä negatiivinen tulos voidaan saada, jos näytteen virusmäärä on menetelmän tunnistusrajan alapuolella.

Päivitetty 10.10.2022 / SL

Sivun alkuun