Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

P -Hepatiitti C -virus, nukleiinihappo (kvant)

6501 P -HCVNh

Tiedustelut

Mikrobiologian laboratorio, p. 040 635 6377

Asiantuntijat

lääkäri Jari Kauranen: jari.kauranenatnordlab.fi / 040-6356278 ja sairaalamikrobiologi Vesa Mäntynen: vesa.mantynenatnordlab.fi / 040 6356287

Indikaatiot

Hepatiitti C-viruksen plasman tai seerumin RNA-pitoisuuden määrittäminen hoitopäätöstä tehdessä tai arvioitaessa lääkehoidon tehoa. Tuoreen HCV-infektion osoittaminen ennen vasta-ainemuodostusta. Perinataali-infektion osoittaminen lapsesta 3-12 kuukauden iässä.

Esivalmistelu

Mikrobiologian ja immunologian lähete https://www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Lähetteessä tulee mainita: kliininen diagnoosi ja kysymyksenasettelu.

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Näyte

2 ml EDTA-plasmaa (plasma täytyy erottaa 6 tunnin sisällä näytteenotosta). Erotetun plasman tulee olla tutkivassa laboratoriossa 7 vrk:n kuluessa. Säilytys ja kuljetus +2-+8. Jos näytteen lähetys viivästyy, on se pakastettava ja lähetettävä pakastettuna. Pakastettuna näyte säilyy 8 viikkoa.

Menetelmä

Kvantitatiivinen, reaaliaikainen käänteiskopiointipolymeraasiketjureaktio (RT-PCR). Testin kvantitatiivinen määritysraja on 7,9 IU /ml.

Tekotiheys

1-2 kertaa viikossa

Yleistä

Hepatiitti C-infektion seulonta perustuu hepatiitti C -vasta-aineiden (HCVAb) määritykseen. Infektion aktiivisuuden selvittelyyn käytetään HCV-RNA tutkimusta (P-HCVNh).

Viitearvot

kaikki alle 7.9 IU/ml

Tulkinta

Hepatiitti C-viruksen määrä plasmassa vaihtelee yksilöiden ja yksittäisen potilaan näytteidenkin välillä. Ennen hoidon aloitusta on suositeltavaa määrittää RNA-pitoisuus kaksi kertaa lähtötason varmistamiseksi.

TULOKSET VALMIINA: viikon kuluessa

Huomautuksia

Virhelähteet: Näytteiden virheellinen käsittely tai säilyttäminen. Väärä negatiivinen tulos voidaan saada, jos näytteen virusmäärä on menetelmän tunnistusrajan alapuolella.

Päivitetty 31.05.2021 / KJ

Sivun alkuun