Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

COVID-19-koronavirustauti, nukleiinihappo (kval)

6466 -CV19NhO

Indikaatiot

Tutkimus on tarkoitettu infektiontorjuntayksiköiden ohjeistusten mukaiseen käyttöön COVID-19 diagnostiikassa.

Esivalmistelu

Ennen näytteenottoa perehdy huolellisesti alueesi infektiontorjuntayksikön ohjeisiin.

Näyteastia

Viruskuljetusputki (UTM Viral Transport Media)

Näyte

Ensisijainen näyte: ylähengitystie-erite nenänielusta yhdellä nylon- tai dacron-tikulla viruskuljetusputkeen (UTM). Puhdista näyteastian ulkopinta näytteenoton jälkeen ja liitä näyteastiaan pyyntötarra. Aseta näyteastia suljettavaan muoviseen salpapussiin (esim. Minigrip) ja laita pussin sisään imupaperia. Liitä salpapussin päälle toinen saman tutkimuspyynnön pyyntötarra.

Tarkemmat näytteenottoon ja näytteen käsittelyyn liittyvät ohjeet löytyvät alueellisten infektiontorjuntayksiköiden toimintaohjeista. Nenänielunäytteen ottamisesta on Nordlabilla erillinen ohjeistus osoitteessa: https://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/nenanielunaytteen_ottaminen_1.pdf

Näyte on toimitettava analysoivaan laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Tarvittaessa UTM- ja eNAT-putkeen otetun näytteen säilytys jääkaappilämpötilassa enintään 3 vuorokautta. Steriiliä keittosuolaa sisältävässä näyteputkessa näytteen säilyvyys on huonompi ja tässä näyteastiassa näyte tulee toimittaa analysoitavaksi vuorokauden sisällä näytteenotosta.

Menetelmä

Viruksen nukleiinihapon osoitus PCR-menetelmällä.

Tekotiheys

Päivittäin

Huomautuksia

Analysoiva laboratorio: SYNLAB.

Näytekuljetuksia Nordlabin toimiyksiköistä analysoivaan laboratorioon järjestetään arkipäivisin. Viikonloppuisin ja juhlapyhinä näytekuljetuksia -CV19NhO-näytteille NordLab Oulun aluelaboratoriosta SYNLAB:iin ei järjestetä ja tällöin tutkimuksen vastauksissa voi ilmetä normaalia pidempää viivettä.

Päivitetty 31.03.2020 / JT

Sivun alkuun