Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

C-peptidi, proinsuliinin, seerumista

6461 S -C-Pept

Osatutkimukset

P -Gluk

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Anne Mäkelä: anne.makelaatnordlab.fi / 0403536897

Indikaatiot

C-peptidimäärityksiä voidaan käyttää endogeenisen insuliinin-erityksen mittaamisessa insuliinihoidon tarvetta harkittaessa (etupäässä aterian jälkeinen näyte) sekä insulinoomadiagnostiikassa (paastonäyte, ks. fS-C-Pept).

Esivalmistelu

Aterian jälkeistä arvoa haluttaessa otetaan näyte 1.5-2 tuntia kevyen aterian jälkeen. Potilaan tulee olla näytettä otettaessa hyperglykeeminen. Paastopitoisuutta haluttaessa vähintään 10 tunnin paasto ja tilataan fS-C-Pept

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Seerumi säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 3 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Voimakas hemolyysi häiritsee määritystä.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli perillä 1 vrk:n kuluessa, kylmänä mikäli perillä 3 vrk:n kulueesa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Haiman saarekkeiden beetasoluissa muodostuu proinsuliinia, joka hajoaa eritysjyväsissä insuliiniksi ja 31-aminohapon C-peptidiksi. C-peptidiä erittyy verenkiertoon molaarisesti sama määrä kuin insuliinia, mutta koska sen puoliintumisaika veressä on pitempi, sen pitoisuudet ovat merkittävästi suurempia kuin insuliinin. C-peptidipitoisuudet kuvastavat hyvin haiman insuliinieritystä. Lisäksi etuna insuliinimäärityksiin on se, etteivät eksogeenisen insuliinin anto tai insuliinivasta-aineet häiritse. C-peptidillä ei tiedetä olevan mitään fysiologisia vaikutuksia. Pääosa C-peptidistä poistuu elimistöstä munuaisten kautta, ja munuaisten vajaatoiminta saattaa suurentaa C-peptidin seerumipitoisuuksia.

Tulkinta

Aterianjälkeistä C-peptidimääritystä käytetään diabeetikoilla endogeenisen insuliininerityksen arvioinnissa insuliinihoidon tarvetta harkittaessa. Jotta saataisiin tieto maksimaalisesta insuliinivasteesta, potilaan tulee olla näytettä otettaessa hyperglykeeminen: laskimoplasman (P -Gluk) glukoosipitoisuus vähintään 7 mmol/l tai ihopistonäytteen glukoosipitoisuus vähintään 8 mmol/l. Hyperglykemian aikainen hyvin pieni aterian jälkeinen C-peptidiarvo (<0.3 nmol/l) viittaa selvään insuliinin puutokseen; tasolla 0.3-0.9 nmol/l on kyseessä relatiivinen insuliininpuutos; >0.9 nmol/l arvoilla normaali tai suuri vaste (insuliiniresistenssi, ylipaino, vanhukset).

Paastonäyte, ks. fS-C-peptidi -tutkimus.

Päivitetty 08.07.2022 / IN

Sivun alkuun