Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

P -Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han

6348 P -aFXaApi

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

erikoislääkäri Päivi Myllynen: paivi.myllynenatnordlab.fi / 040 635 6386, kemisti Hannele Ylipahkala: hannele.ylipahkalaatnordlab.fi / 040 6356303 ja vs. erikoislääkäri Mari Rehu: mari.rehuatnordlab.fi / 040 5686172

Indikaatiot

Apiksabaanin käytön osoitus tai pitoisuusseuranta erityistilanteissa

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki(0.109M)

Näyte

NÄYTE: 2.7 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na-sitraattia. Lapset: 0.9 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.1 ml 3.2% Na-sitraattia. Näyte sentrifugoidaan tunnin sisällä näytteenotosta 2500 x g 10 min. Plasma eroteltava ja se säilyy 4 tuntia huoneenlämmössä tai muuten se pakastetaan. Näytettä ei saa säilyttää +2 - +8C:ssa. Pakastettu näyte sulatetaan ennen analysointia 37 C:ssa. Alkuperäisessä putkessa tilavuus saa poiketa optimista +/- 10%.

LÄHETYS: Kokoverinäytteen oltava laboratoriossa 45 min sisällä näytteenotosta. Plasmanäytteen oltava laboratoriossa 3h sisällä sentrifugoinnista. Lähetys huoneenlämmössä, tarvittaessa pakastettuna.

Menetelmä

Kromogeeninen

Tekotiheys

Arkipäivisin tai sopimuksen mukaan.

Yleistä

Apiksabaani (Eliquis) on peroraalisen antitromboottinen lääkeaine, jonka vaikutus perustuu aktivoituneen hyytymistekijä X:n estoon.

Tulkinta

VASTAUS: Tulos ilmoitetaan ng/ml.

Apiksabaanin käyttö ei yleensä vaadi laboratorioseurantaa, annosvaste on suhteellisen ennustettava. Maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan yleensä 3-4 tuntia lääkkeenoton jälkeen ja lääkeaineen puoliintumisaika normaalisti noin 12 h. Lääkeannoksen ajallinen suhde näytteenottoon on olennainen tieto.

Samanaikainen muu FXa-estolääkitys vaikuttaa tulokseen (esim. LMWH-hoito). Apiksabaani vaikuttaa myös muihin FXa-riippuvaisiin hyytymistutkimuksiin.

1731 P -TT (Tromboplastiiniaika) tai 4520 P -TT-INR (Tromboplastiiniaika, INR-tulostus) eivät ole riittävän herkkiä osoittamaan apiksabaanin vaikutusta. Apiksabaanin pitoisuudet voivat olla hyvinkin korkeat, vaikka tromboplastiiniaika on vain hieman noussut.

2783 P -APTT (Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika) ei ole riittävän herkkä osoittamaan apiksabaanin vaikutusta. APTT-aika pitenee apiksabaanin vaikutuksesta, mutta piteneminen on laboratoriokohtaista (riippuu reagenssista ja laitteesta).

Apiksabaani ei vaikuta trombiiniaikaan (2782 P -Trombai).

Tutkimus ei sovellu andeksaneetti alfalla (kauppanimi: Ondexxya) annetun hoidon seurantaan.

Huomautuksia

Henkilöllä, joka ei käytä apiksabaania, P-aFXaApi tutkimuksen tulos on alle 20 ng/ml.

Päivitetty 15.03.2023 / PM

Sivun alkuun