Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen, aivo-selkäydinnesteestä

6168 Li-IgG-Oc

Osatutkimukset

S -Ig-Oc

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio/elektroforeesi, puh. 040 6356375

Asiantuntijat

apulaiskemisti Minna Juntunen: minna.juntunenatnordlab.fi / 040-6356389 ja erikoislääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290

Indikaatiot

Likvortilan paikallisen oligoklonaalisen IgG-tuotannon osoittaminen. Tutkimus on käyttökelpoinen esim. MS-taudin ja keskushermoston tulehdusten (enkefaliitit, meningiitit, hitaat virusinfektiot) diagnostiikassa.

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näyte

NÄYTE: Selkäydinnestettä 0.5 ml ja samanaikaisesti otettua laskimoverta 3 ml tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Selkäydinnestenäytteessä ei saa olla verta. Seerumi ja selkäydinnestenäyte säilyvät jääkaapissa 1 viikon.

LÄHETYS Seerumi- ja selkäydinnestenäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli perillä 1 vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Selkäydinnesteen ja samanaikaisesti otetun seeruminäytteen proteiinien fraktiointi isoelektrisellä fokusoinnilla agaroosigeelissä ja oligoklonaalisten juosteiden identifiointi immunofiksaatiolla anti-IgG-vasta-ainetta käyttäen. Näytteen sisältämä IgG:n määrä on vakioitu.

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Yleistä

Normaalisti immunoglobuliinit likvorissa ovat polyklonaalisia. Lymfoproliferatiivisissa taudeissa tavataan monoklonaalisia komponentteja, mutta ne ovat yleensä paremmin osoitettavissa seerumista. Tietyissä neurologisissa sairauksissa nähdään likvorin elektroforeesissa gamma-alueella oligoklonaalisia immunoglobuliinijuosteita, joita ei seerumista löydy.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lääkärin lausunto, joka vastataan laboratorion atk-järjestelmään.

Likvorin elektroforeesissa nähtävät oligoklonaaliset immunoglobuliinijuosteet ovat tunnusomaisia MS-taudille ja niiden toteaminen tukee MS-taudin diagnoosia. Niitä esiintyy likvorissa suurimmalla osalla MS-tautipotilaista jossakin vaiheessa sairautta. Huomattava on, että oligoklonaalisuutta voidaan tavata myös keskushermoston tulehduksellisissa sairauksissa, mm. virusenkefaliiteissa, meningiiteissä, neurosyfiliksessä ja SSPE:ssä sekä harvoin degeneratiivisissa sairauksissa, tuumoreissa, verisuonisairauksissa ja perifeerisessä neuropatiassa.

Jos seeruminäytteessä todetaan samankaltaisuus selkäydinnesteen mahdollisen oligoklonaliteetin kanssa, pidetään selkäydinnesteen muutoksia seerumiperäisinä, jolloin selkäydinnesteen löydös vastataan negatiiviseksi.

Huomautuksia

Samanaikaisesti tehdään vastaava tutkimus seerumista, jotta voitaisiin todeta löydöksen rajoittuminen likvortilaan. Yleensä oligoklonaaliset immunoglobuliinit ovat IgG-luokkaa ja tällä tutkimuksella voidaan todeta ainoastaan IgG-luokkaa olevat immunoglobuliinit.

Päivitetty 15.12.2017 / TIM

Sivun alkuun