Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, luuytimestä

4895 Bm-BCR-QR

Tiedustelut

Molekyylibiologian laboratorio, puh. 040 6356332

Asiantuntijat

osastonylilääkäri Eeva-Riitta Savolainen: eeva-riitta.savolainenatnordlab.fi / 040 6356297

Lähete

Molekyylibiologia, Nordlab Oulu

Indikaatiot

Pahanlaatuisen veritaudin, erityisesti kroonisen myelooisen leukemian epäily ja diagnostiikka ja jäännöstaudin sekä hoidon vaikutuksen seuranta kroonisessa myelooisessa leukemiassa ja akuutissa leukemiassa niissä tapauksissa, joissa on löytynyt BCR-ABL-translokaatio.

Esivalmistelu

Näytteen mukana Molekyylibiologian laboratorion lähete, jos vastaavia tietoja ei ole sähköisessä pyynnössä https://www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/molekyylilaboratoriolahete.pdf

Näyteastia

PAXgene TM-putki

Näyte

NÄYTE: 2,5 ml luuydinnäytettä PAXgeneTM-putkeen.

Näytteenotossa tarvitaan 15G*1 avoneula (Neoject). Näyte siirretään suoraan PAXgeneTM-putkeen. Ruisku ilmataan täyteen volyymiin. Laitetaan neula ruiskuun ja käännetään neula-ruiskuyhdistelmä alassuin. Neula painetaan PAXgeneTM-putkeen ja annetaan vakuumin imeä putki täyteen. Mäntää ei saa työntää. Neula-ruiskuyhdistelmä irrotetaan putkesta ja PAXgeneTM-putki sekoitetaan kääntelemällä varovasti ylös alas 8-10 kertaa.

PAXgeneTM-putki on muovinen, steriili vakuumiputki, joka sisältää punasoluja hemolysoivaa ja RNA:ta stabiloivaa nestettä 6,5 ml. Putken näytevolyymi on 2,5 ml. Putki säilytetään huoneenlämmössä. Putkea ei saa avata missään vaiheessa. Putkia voi tilata Molekyylibiologian laboratoriosta, puh. 040 6356332.

Näyte säilyy huoneenlämmössä 2 vrk ja jääkaapissa 5 vrk kuitenkin niin ettei kokonaissäilytysaika ylitä 5 vrk.

LÄHETYS: Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä ja mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Oltava perillä 2 vrk:n kuluessa

Menetelmä

Kvantitatiivinen reaaliaikainen RT-PCR.

Tekotiheys

Tarvittaessa

Tulokset valmiina

Kuukauden kuluessa

Yleistä

BCR/ABL-geenin translokaatio havaitaan käytännöllisesti katsoen kaikilla kroonista myelooista leukemiaa sairastavilla potilailla, mutta translokaatio voi löytyä myös akuutissa leukemiassa merkiten huonon ennusteen tautia.

Tulkinta

VASTAUS: Tutkimuksesta annetaan lausunto.

BCR-ABL-geenin translokaation löytyminen varmistaa kroonisen myelooisen leukemian diagnoosin. Translokaation löytyminen akuutissa leukemiassa merkitsee huonomman ennusteen tautia. Jäännöstaudin ja hoidon seurannassa tulosta verrataan potilaan diagnoosivaiheen tai edellisen näytteen tulokseen.

Päivitetty 16.11.2015 / PM

Sivun alkuun