Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, luuytimestä

4895 Bm-BCR-QR

Tiedustelut

Molekyylibiologian laboratorio, puh. 040 6356318

Asiantuntijat

erikoistuva lääkäri Sanna Koskela: sanna.koskelaatnordlab.fi / 0406356284

Lähete

Molekyylibiologia, Nordlab Oulu

Indikaatiot

Pääindikaatio BCR-ABL1-fuusiogeenin jäännöstautianalytiikka, kun potilaalta on tunnistettu diagnoosivaiheen näytteestä BCR-ABL1 Major-tyypin fuusio-RNA:ta.

Esivalmistelu

Näytteen esitiedot lähetetään sähköisen pyynnön yhteydessä tai mikäli ei mahdollista, tarvittaessa paperimuodossa https://www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/molekyylilaboratoriolahete.pdf

Näyteastia

PAXgene TM-putki

Näyte

NÄYTE: 2,5 ml luuydinnäytettä PAXgeneTM-putkeen.

Näytteenotossa tarvitaan 15G*1 avoneula (Neoject). Näyte siirretään suoraan PAXgeneTM-putkeen. Ruisku ilmataan täyteen volyymiin. Laitetaan neula ruiskuun ja käännetään neula-ruiskuyhdistelmä alassuin. Neula painetaan PAXgeneTM-putkeen ja annetaan vakuumin imeä putki täyteen. Mäntää ei saa työntää. Neula-ruiskuyhdistelmä irrotetaan putkesta ja PAXgeneTM-putki sekoitetaan kääntelemällä varovasti ylös alas 8-10 kertaa.

PAXgeneTM-putki on muovinen, steriili vakuumiputki, joka sisältää punasoluja hemolysoivaa ja RNA:ta stabiloivaa nestettä 6,5 ml. Putken näytevolyymi on 2,5 ml. Putki säilytetään huoneenlämmössä. Putkea ei saa avata missään vaiheessa. Putkia voi tilata Näytteen vastaanotosta puh. 040 6356345.

Näyte säilyy huoneenlämmössä 2 vrk ja jääkaapissa 5 vrk kuitenkin niin ettei kokonaissäilytysaika ylitä 5 vrk.

LÄHETYS: Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä ja mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Oltava perillä 2 vrk:n kuluessa

Menetelmä

Kvantitatiivinen reaaliaikainen RT-PCR.

Tekotiheys

Tarvittaessa

Tulokset valmiina

Kuukauden kuluessa

Yleistä

BCR-ABL1-fuusiogeeni liittyy kromosomitranslokaatioon t(9:22), joka havaitaan lähes kaikilla kroonista myelooista leukemiaa (KML) sairastavilla potilailla ja noin 30 %:lla akuuttia lymfaattista leukemiaa sairastavista aikuispotilaista.

Tällä tutkimuksella analysoidaan BCR-ABL1 Major-fuusiogeenin (tyypit b3a2 ja b2a2) transkriptin eli fuusio-RNA:n määrää, joka on osoitettavissa 97-98% KML-potilaista. Negatiivinen tulos ei siten täysin poissulje translokaation (9:22) ja KML:n mahdollisuutta.

Tutkittavan näytteen BCR-ABL1-transkriptin mittaaminen kvantitatiivisen RT-PCR:n avulla perustuu BCR-ABL1 / ABL1 (%) suhteen raportointiin kansainvälisellä IS (International Scale) -asteikolla. Referenssigeeninä käytetään ABL1-kontrolligeeniä, johon patologisen fuusiogeenin lähetti-RNA:n määrä ensin suhteutetaan. Riittävän korkea ABL1-kopioluku kertoo ajon onnistumisesta ja on edellytys tuloksen tulkinnalle.

Tuloksesta annetaan lausunto. Diagnoosivaiheen näytteen lausunnossa havaitaan / ei havaita BCR-ABL1 (major) fuusiotranskriptia. Seurantanäytteen lausunnossa ilmoitetaan jäännöstaudin prosentuaalinen osuus IS-asteikolla ja molekulaarisen vasteen syvyyttä kuvaava MR (molecular response) -luokka.

MR-luokat: MMR (major molecular response) eli merkittävä molekulaarinen vaste: - Jäännöstaudin osuus IS-asteikolla korkeintaan 0,1 % - ABL1-kopioluku vähintään 10 000

MR4 (deep molecular response) eli syvä molekulaarinen vaste: - Jäännöstaudin osuus IS-asteikolla ei mitattavissa tai korkeintaan 0,01 % - ABL1-kopioluku vähintään 10 000

MR4.5 (deep molecular response) eli syvä molekulaarinen vaste: - Jäännöstaudin osuus IS-asteikolla ei mitattavissa tai korkeintaan 0,0032 % - ABL1-kopioluku vähintään 32 000

MR5 (deep molecular response) eli syvä molekulaarinen vaste: - Jäännöstaudin osuus IS-asteikolla ei mitattavissa - ABL1-kopioluku vähintään 100 000

Tulkinta

VASTAUS: Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Huomautuksia

Vastauskäytäntö muuttunut 21.11.2023 alkaen. Aiemmin käytössä ollut EAC-protokollaan perustunut menetelmä ei raportoinut tulosta IS-asteikolla. Tämän vuoksi tuloksissa voi esiintyä eroavaisuutta verrattuna nykymenetelmään.

Päivitetty 20.11.2023 / SK

Sivun alkuun