Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Pyruvaatti, aivo-selkäydinnesteestä

4853 Li-Pyruv

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

kemisti Antti Rivinoja: antti.rivinojaatnordlab.fi / 040-6356398 ja vs. osastonylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Keskushermostoa affisioivien sairauksien diagnostiikka. Aivojen hapetustilanteen selvittely.

Näyte

NÄYTE: 0.5 ml selkäydinnestettä pipetoidaan välittömästi näytteenoton jälkeen putkeen, joka sisältää 1.0 ml kylmää 8 % perkloorihappoa. Näyte sekoitetaan hyvin ja pannaan jäävesihauteelle. Sentrifugoidaan 2000 x g 10 min kylmässä 1 tunnin kuluessa näytteenotosta ja supernatantti erotetaan. Supernatantti säilyy 3 tuntia jääkaapissa ja 1 viikon pakastettuna.

LÄHETYS: Saostettu näyte jäävesihauteella 1 tunnin kuluessa ja supernatantti pakastettuna

Menetelmä

Entsymaattinen määritysmenetelmä

Tekotiheys

Kerran viikossa

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Yleistä

Pyruvaatti on glykolyysin välituote. Aerobisissa oloissa pyruvaatti metaboloituu asetyylikoentsyymi A:ksi, mutta anaerobisissa oloissa laktaatiksi.

Viitearvot

kaikki 60 - 190 µmol/l

Tulkinta

Kohonneita arvoja nähdään Alzheimerin taudissa ja muissa keskushermostoa affisioivissa sairauksissa. Likvorin laktaattipitoisuus on näissä tiloissa yleensä myös koholla.

Pyruvaattia määritetään yleensä yhdessä laktaatin kanssa. Tulkinnassa kannattaa kiinnittää huomiota laktaatti-pyruvaatti -suhteeseen, joka voidaan laskea kaavasta 1000 x laktaatti/pyruvaatti.

Päivitetty 31.10.2018 / AR

Sivun alkuun