Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Albumiini, mikroalbuminuria, yövirtsasta

4836 nU-Alb-Mi

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Alkavan nefropatian seuranta

Esivalmistelu

Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa Potilasohje http://www.nordlab.fi/fi/node/220#nU-Alb-Mi

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: 5 ml hyvin sekoitettua keräysvirtsaa. Rasituksen ja pystyasennon häiriövaikutukset poistetaan yölepokeräyksen avulla. Keräyksen aloitus- ja lopetus aika (päivä ja klo-aika) ja virtsan kokonaistilavuus syötetään atk-järjestelmään tai merkitään näytetarraan. Ensimmäisestä rakontyhjennyksestä lähtien kerätään virtsaa vähintään 6 tuntia. Keräyksen ajan virtsa säilytetään kylmässä. Laboratoriossa näyte säilyy jääkaapissa 3 vrk, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Fotometrinen, immunoturbidimetrinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Alkava nefropatia voidaan osoittaa lisääntyneenä albumiinierityksenä virtsaan (mm. diabetes, hypertonia). Tällöin epäherkät proteiinimääritykset (mm. tavallinen kemiallinen seulontaliuska) eivät ole vielä positiivisia. Pientä albumiinin erityksen suurenemista kutsutaan mikroalbuminuriaksi.

Tulkinta

Yövirtsakeräyksen albuminuria luokitellaan seuraavasti:

 normoalbuminuria   alle 20  µg/min
 mikroalbuminuria   20 - 200 µg/min
 makroalbuminuria   yli 200  µg/min

Päiväkeräyksen albumiinieritys on suurempaa pystyasennosta ja rasituksesta johtuen.

Päivitetty 19.02.2020 / SL

Sivun alkuun