Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

HIV, antigeeni ja vasta-aineet, yhdistelmätutkimus, seerumista

4814 S -HIVAgAb

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio puh. 0406356351.

Indikaatiot

HIV- tartunnan osoittaminen.

Esivalmistelu

Serologian ja immunologian lähete https://www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Lähetteessä tulee mainita: kliininen diagnoosi ja kysymyksenasettelu.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

2 ml seerumia tai EDTA-plasmaa

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, pitempi säilytys pakastettuna. Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössa 1 vrk sisällä, pitempiaikainen lähetys jäähdytettynä. Seerumi erotettava ennen lähettämistä.

Menetelmä

Entsyymi-immunomenetelmä. Testi tunnistaa HIV-1 ja HIV-2 vasta-aineta sekä HIV P24 antigeenia.

Tekotiheys

arkipäivisin

Yleistä

Tutkimuksessa tehdään ensin seulontatesti: S-HIVAgAb tutkimuksessa käytettävä ADVIA Centaur HIV Ag/ Ab Combo seulonta-testi osoittaa HIV-1 (M ja O) /HIV-2-vasta-aineiden lisäksi HIV p24 antigeenin. Testin antigeeneina on rekombinanttiantigeeni HIV-1 vaippaproteiini (gp41/120) ja HIV-2 vaippaproteiini (gp36), ja synteettinen peptidi HIV-1 O-ryhmälle. HIV p24 detektoidaan kolmella eri monokloonivasta-aineella. Testi ei erota HIV-1 ja HIV-2 vasta-aine- eikä HIV p24 antigeeni-aktiivisuutta toisistaan.

Reaktiivinen seulontatulos varmistetaan aina referenssilaboratoriossa (HUSLAB, Helsinki).

Mikäli kyseessä on ensilöydös suositellaan lisäksi otettavaksi kontrollina uusi S-HIVAgAb tutkimus. Tällä eliminoidaan teoriassa mahdollinen potilasnäyteputkien vaihtuminen yms virhelähteet. Uusista HIV-antigeeni-ja vasta-ainepositiivisista potilaista tulee toimittaa lisäksi kantakokoelmanäyte THL:n HIV-laboratorioon. Kantakokoelmanäytteestä voidaan tehdä samalla myös HIV-resistenssimääritys (ks. tarkemmin tutkimus: 8848 P-HIV1Res).

HIV-infektion hoidon seurannassa käytetään kvantitatiivista HIV-nukleiinihapon osoitusta.

Tulkinta

Testitulos on normaalisti negatiivinen. Vasta noin 3 kk:n kuluttua altistuksesta saatua negatiivista tulosta voidaan pitää luotettavana.

Seulonnassa reaktiivinen tulos varmistetaan aina referenssilaboratoriossa (HUSLAB, Helsinki).

TULOKSET VALMIINA: negatiivinen ja alustava reaktiivinen tulos seuraavana arkipäivänä, varmistustulokset referenssilaboratoriosta 10-14 vrk:ssa.

Huom! Herkäksi viritetyn seulontatestin luonteeseen kuuluu pieni määrä vääriä reaktiivisia seulontatuloksia, jotka osoittautuvat varmistustutkimuksissa negatiiviseksi.

Päivitetty 19.09.2023 / ISJ

Sivun alkuun