Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Proteiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta

4712 U -ProKre

Osatutkimukset

U -Krea ja U -Prot

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Munuaisten toiminnan tutkiminen

Esivalmistelu

Näytteeksi suositellaan aamun ensimmäistä tai toista virtsanäytettä rasitus- tai asentoproteinurian välttämiseksi. Polikliinisilla potilailla rauhallinen kävely ennen näytteen antamista on sallittua.

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: 5 ml kertavirtsaa keskisuihkunäytteenä. Virtsanäyte säilyy jääkaapissa 3 vrk.

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

 Proteiini: fotometrinen
 Kreatiniini: entsymaattinen (deaminaasi)

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Virtsan proteiinierityksen lisääntyminen voi johtua yleissairaudesta, glomerulusten lisääntyneestä läpäisevyydestä, tubulusten reabsorptiohäiriöistä tai proteiinien erittymisestä alemmista virtsateistä.

Proteiinipitoisuuden suhteuttaminen virtsan kreatiniinin pitoisuuteen korjaa diureesin aiheuttamaa pitoisuusvaihtelua, mikäli glomerulusfiltraatio on riittävää (kreatiniinin tubulaarinen sekreetio korostuu, kun plasman kreatiniinipitoisuus on 200 µmol/l tai enemmän).

Viitearvot

1-5 kk alle 80 g/mol Krea
6 kk < 1 v alle 60 g/mol Krea
1 v alle 45 g/mol Krea
2-3 v alle 30 g/mol Krea
> 3 v alle 20 g/mol Krea

Tulkinta

Hyvin saatujen näytteiden pitoisuussuhdetulokset korreloivat yleensä hyvin vuorokausi- tai yövirtsaeritykseen (r = 0.8 - 0.9 tasoa), vaikka kreatiniinin pitoisuus virtsassa riippuu lähinnä henkilön lihasmassasta ja ravinnosta. Sukuelinten tai alempien virtsateiden eritteet voivat nostaa pitoisuuksia, mikäli keskisuihkunäyte ei onnistunut. Rasitus- tai asentoproteinuria voi nostaa pitoisuus-suhteita 2-5 -kertaisiksi lepotilanteeseen nähden.

HUOM! Kreatiniiniin suhteutettua virtsapitoisuuden määritystä ei voi käyttää, jos glomerulusfiltraatio on heikentynyt: plasman tai seerumin kreatiniinin pitoisuus ei saa olla suurentunut. Pieni kreatiniinin eritys voi johtaa myös suuriin suhdelukuihin (imeväiset, poikkeuksellisen pienet tai laihtuneet henkilöt).

Päivitetty 09.03.2018 / TIM

Sivun alkuun