Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Etanoli, plasmasta

4613 P -EtOH

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Minna Juntunen: minna.juntunenatnordlab.fi / 040-6356389 ja kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285

Indikaatiot

Etanolimyrkytyksen epäily

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta EDTA-putkeen tai lähetettäessä 1 ml plasmaa. Plasma säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 1 viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Plasma lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kulueesa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Entsymaattinen tai kaasukromatografinen

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Etanoli imeytyy nopeasti mahalaukusta ja suolistosta. Se jakaantuu elimistössä suhteessa kudosten vesisisältöön. Suurin osa (90 %) etanolista metaboloituu pääasiassa maksassa asetaldehydiksi ja edelleen etikkahapoksi, joka puolestaan hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi. Normaali henkilö voi metaboloida n. 7 g etanolia tunnissa (noin 1 g/10 painokiloa/h). Metabolia on osittain indusoituvaa ja alkoholistin elimistö saattaa metaboloida jopa 600 g etanolia vuorokaudessa normaalikapasiteetin ollessa n. 150 g/vrk.

Tulkinta

Etanolia ei normaalisti esiinny plasmassa. Etanolin veripitoisuuksilla yli 2 promillea (40 mmol/l) on humalatila yleensä kliinisesti selvä, pitoisuuksia yli 3 promillea (60 mmol/l) seuraa yleensä tajuttomuus ja pitoisuudet yli 5 promillea (100 mmol/l) johtavat hengityskeskuksen lamaantumiseen ja kuolemaan. Herkkyys etanolin vaikutuksille on kuitenkin yksilöllistä. Alkoholin suurkuluttajilla voidaan tavata korkeita etanolipitoisuuksia ilman kliinisesti selvää humalatilaa. On tavattu jopa yli 10 promillen humalatiloja (200 mmol/l), joista on selvitty hengissä tehokkaalla hoidolla.

Huomautuksia

Menetelmät on tarkoitettu hoidolliseen käyttöön, eivätkä ole riittäviä oikeuslääketieteellisiin tarkoituksiin

Päivitetty 08.07.2022 / IN

Sivun alkuun