Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Myoglobiini, plasmasta

4602 P -Myogl

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Anne Mäkelä: anne.makelaatnordlab.fi / 0403536897

Indikaatiot

Luurankolihasten sairaudet (hankitut ja synnynnäiset) ja vammat lihasentsyymien, kuten plasman kreatiinikinaasin ohella. Epäspesifinen markkeri sydäninfarktin varhaisdiagnostiikassa.

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta Li-hepariiniputkeen tai lähetettäessä 1 ml plasmaa. Eroteltu plasma säilyy huoneenlämmössä 8 tuntia, jääkaapissa 48 tuntia, pitempiaikaisesti pakastettuna.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämmössä, mikäli se on perillä 8 tunnin sisällä, kylmänä, mikäli se on perillä 48 tunnin sisällä, muutoin pakastettuna. Plasmasta tehtävä tutkimus on tarkoitettu vain OYS:n ulkopuolelta lähetettäville näytteille.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen

Tekotiheys

Päivittäin.

Yleistä

Myoglobiini on sydän- ja luurankolihasten soluissa oleva hemoglobiinin kaltainen rautapitoinen proteiini, joka turvaa lihaskudosten hapensaannin verestä. Akuutin sydäninfarktin yhteydessä myoglobiinimäärityksen etuna on sen nopea vuotaminen plasmaan kudosvaurion sattuessa pienen molekyylikokonsa ansiosta. Plasman myoglobiinipitoisuus voi suureta jo 1-2 tunnin kuluttua sepelvaltimotukoksesta, tavallisimmin kuitenkin 2-4 tunnissa. Huippupitoisuus saavutetaan yleensä 9-12 tunnissa. Plasman myoglobiinipitoisuus normalisoituu nopeasti (noin 24-36 tunnissa), jolloin sitä voidaan käyttää reperfuusion seurantaan ja uusien sydäninfarktien toteamiseen paremmin kuin sydäntroponiinien määrityksiä. Myoglobiinimääritysten haittana on se, että pitoisuus plasmassa suurenee herkästi myös lihassairauksissa (esim. lihasdystrofiat, myosiitti, rabdomyolyysi) ja pienissäkin lihastraumoissa, joten myoglobiinipitoisuuden suureneminen ei ole sydäninfarktille spesifistä (ks. myös www.kaypahoito.fi/Sydäninfarktin diagnostiikka). Suurentuneita myoglobiinituloksia esiintyy myös mm. munuaisten vajaatoiminnassa eliminaation hidastumisen seurauksena.

Viitearvot

kaikki alle 110 µg/l

Huomautuksia

Vääriä positiivisia löydöksiä voi syntyä, mikäli potilas on saanut hiiren monoklonaalisia vasta-aineita (esim. kuvantamisen yhteydessä). Silloin hän on voinut kehittää vasta-aineita hiiren immuno-globuliineja vastaan (HAMA). Tätä epäiltäessä suositellaan yhteydenottoa laboratorioon.

Päivitetty 13.07.2022 / AMM

Sivun alkuun