Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Bilirubiini, plasmasta

4592 P -Bil

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351, lasten laboratorio 040 6356372

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Keltaisuuden (ikteruksen) selvittely.

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml hemolysoitumatonta plasmaa. Vastasyntyneiltä 0.3 ml verta mikrogeeliputkeen. Määritys tulee tehdä mahdollisimman tuoreesta näytteestä. Plasma säilyy valolta suojattuna 4 vrk jääkaapissa. Näyte on säilytyksen ajaksi suojattava valolta, mikäli sitä ei analysoida kahdeksan (8) tunnin kuluessa. Pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, tarvittaessa valolta suojattuna.

Menetelmä

Fotometrinen, oksidaatio vanadaatilla.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Hemoglobiinin hemin katabolia tuottaa bilirubiinia, joka siirtyy vapaana (lähinnä albumiiniin sidottuna) maksaan ja konjugoidaan siellä pääasiassa glukuronidiksi vesiliukoisuuden lisäämiseksi. Tämän jälkeen se eritetään sappinesteeseen. Tutkimuksessa mitataan plasman kokonaisbilirubiinipitoisuus (vapaa ja konjugoitu bilirubiini).

Viitearvot

vastasynt 1 vrk 0 - 100 µmol/l
vastasynt. 2 vrk 0 - 200 µmol/l
vastasynt. 3-5 vrk 0 - 250 µmol/l
vastasynt. 6-20 vrk 0 - 100 µmol/l
vastasynt. 21-30 vrk 0 - 50 µmol/l
yli 30 vrk 0 - 25 µmol/l

Tulkinta

Plasman kokonaisbilirubiini voi olla suurentunut joko vapaan tai konjugoidun bilirubiinin tai molempien pitoisuuden suurenemisesta johtuen. Ks. P-Bilirubiinikonjugaatit.

Vastasyntyneiden fysiologinen hyperbilirubinemia on vapaan bilirubiinin pitoisuuden suurenemisesta johtuvaa. Likimääräiset viiteylärajat tarkoittavat täysiaikaisia vastasyntyneitä. Vastasyntyneiden hyperbilirubinemian hoidon tarve arvioidaan todellisuudessa käyrästöistä, joissa otetaan huomioon lapsen gestaatioikä (keskosuus) ja perussairaudet bilirubiinipitoisuuden lisäksi.

Huomautuksia

Potilaan siirtyessä hoitopaikasta toiseen pyydämme huomioimaan, että NordLabin käytössä olevissa bilirubiinimenetelmissä on tulostasolla >100 µmol/l jopa 20 %:n eli 40 nmol/l:n ero siten, että Oulussa, Oulaisissa ja Raahessa määritetyt pitoisuudet ovat korkeammat. Tarvittaessa suosittelemme kontrolloimaan hoitopaikan laboratoriossa potilaan bilirubiinipitoisuuden.

Päivitetty 15.06.2022 / SL

Sivun alkuun