Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Veriryhmävasta-aineet, seulonta, plasmasta

4577 P -VRAb-O

Tiedustelut

Verikeskus, puh. 040 6356324

Asiantuntijat

erikoislääkäri Päivi Myllynen: paivi.myllynenatnordlab.fi / 040 635 6386

Indikaatiot

Verensiirtohoitoon varautuminen ja verensiirron toteutus

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näyte

NÄYTE: 5 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Pieniltä lapsilta 1-2 ml laskimoverta EDTA-putkeen, vastasyntyneeltä tai keskoselta 500µl verta EDTA-mikroputkeen. Näyte säilyy +4C jääkaapissa 5 vrk. NÄYTTEENOTTO-OHJE: http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/naytteenotto_verensiirtotutk.pdf

LÄHETYS: Kokoverinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Punasoluagglutinaatio

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Verensiirron seurauksena tai raskauden aikana voi muodostua punasoluantigeeneja vastaan veriryhmävasta-aineita, jotka voivat vaarantaa verensiirtohoidon toteutusta ja tulee siksi ottaa huomioon verensiirtohoitoa suunniteltaessa.

Tulkinta

Negatiivinen = ei ole veriryhmävasta-aineita

Positiivinen = on veriryhmävasta-aineita

Jos veriryhmävasta-aineiden seulonta on positiivinen, verikeskus pyytää vasta-aineiden tunnistuksen (B-VRAbTu1, n:o 2955).

Huomautuksia

Veriryhmävasta-aineiden seulonnan ja tunnistuksen tulokset ovat voimassa 5 vuorokautta näytteenotosta.

Elektiiviseen leikkaukseen tulevan potilaan veriryhmämääritys (E-ABORh) ja veriryhmävasta-aineiden seulonta (P-VrAb-O) tulee tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua verensiirtoa. Näytteet näitä tutkimuksia varten tulee ottaa 3-5 vrk ennen suunniteltua toimenpidettä. Tällöin vasta-aineiden seulonnassa mahdollisesti löytyvät vasta-aineet ehditään tunnistaa ja hankkia sopivat verivalmisteet. Vasta-aineiden tunnistus vie aikaa 1-3 arkipäivää.

Päivystyspotilaista otetaan näytteet veriryhmämääritystä (E-ABORh) ja veriryhmävasta-aineiden seulontaa (P-VRAb-O) varten ensimmäisellä näytteenottokerralla, ja sopivuuskoenäyte (B-XVeri) otetaan seuraavalla näytteenottokerralla (esim. seuraavalla aamukierrolla). Jos potilaan veriryhmä on jo rekisterissä, otetaan näytteet vasta-aineiden seulontaa ja sopivuuskoetta varten ensimmäisellä näytteenottokerralla.

Päivitetty 15.03.2023 / PM

Sivun alkuun