Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Parathormoni, plasmasta, paastotilassa

4560 fP-PTH

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Tarja Puolakanaho: tarja.puolakanahoatnordlab.fi / 040 6356 293 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Hyper- ja hypoparatyreoosin diagnostiikka. Koska menetelmässä mitataan intaktia parathormonia, se sopii myös munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille, joiden seerumissa esiintyy runsaasti parathormonin metaboliitteja.

Esivalmistelu

Vähintään 10 tunnin paasto ennen näytteenottoa.

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 4 ml paastolaskimoverta EDTA-putkeen, lapset vähintään 1,0 ml laskimoverta. Plasma tulee erotella 24 tunnin kuluessa näytteenotosta. Plasma säilyy huoneenlämmössä 24 tuntia, jääkaapissa 72 tuntia näytteenotosta. Pakastusta ei suositella. LÄHETYS: Kokoveri lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli perillä työpäivän aikana, muutoin erotellaan ja lähetetään kylmänä.

Menetelmä

Kemiluminometrinen. Menetelmä mittaa vain biologisesti aktiivista, ns. intaktia parathormonia. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Parathormoni on lisäkilpirauhasten tuottama peptidihormoni, joka koostuu 84 aminohaposta. Sen puoliintumisaika plasmassa on vain noin 5 minuuttia. Se pilkkoutuu entsymaattisesti aminoterminaaliseksi (1 - 34) ja karboksiterminaaliseksi (35 - 84) fragmentiksi, joista ensin mainittu sisältää parathormonin biologisen vaikutuksen. Aminoterminaalisen fragmentin puoliintumisaika plasmassa on vielä lyhyempi kuin intaktin parathormonin, kun taas karboksiterminaalinen fragmentti eliminoituu hitaasti munuaisten kautta (puoliintumisaika noin 4 tuntia). On tärkeätä pyrkiä arvioimaan nimenomaan intaktin parathormonin pitoisuutta plasmassa, sillä ainoastaan se korreloituu hyvin biologiseen aktiivisuuteen. Parathormonin tehtävänä on ylläpitää solunulkoisen kalsiumin pitoisuus sopivalla tasolla. Se pyrkii nostamaan kalsiumpitoisuutta lisäämällä luun hajoamista, lisäämällä kalsiumin takaisinimeytymistä munuaistubuluksissa ja lisäämällä 25-OH-D-vitamiinin aktivoitumista 1,25-OH-D-vitamiiniksi munuaisissa ja siten epäsuorasti edistäen kalsiumin imeytymistä suolistossa.

Viitearvot

kaikki 18 - 80 ng/l

Tulkinta

Kohonneita pitoisuuksia tavataan primaarisessa, sekundaarisessa ja tertiaarisessa hyperparatyreoosissa. Primaarisessa muodossa kohonneet parathormonin ja kalsiumin pitoisuudet ovat suhteessa toisiinsa, kun taas sekundaarisessa muodossa selvästi kohonneisiin parathormonipitoisuuksiin saattaa liittyä vain lievä hyperkalsemia. Hypoparatyreoosissa parathormonipitoisuudet ovat alentuneet.

Viite:

Hanon EA ym. (on behalf of the IFCC Scientific Division Working Group on PTH). Sampling and storage conditions influencing the measurement of parathyroid hormone in blood samples: a systematic review. Clin Chem Lab Med 2013 51:1925-41.

Päivitetty 12.04.2021 / OV

Sivun alkuun