Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Parathormoni, plasmasta, paastotilassa

4560 fP-PTH

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Anne Mäkelä: anne.makelaatnordlab.fi / 0403536897 ja lääkäri Kalle Jutila: kalle.jutilaatnordlab.fi / 0406356549

Indikaatiot

Hyper- ja hypoparatyreoosin diagnostiikka. Koska menetelmässä mitataan intaktia parathormonia, se sopii myös munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille, joiden seerumissa esiintyy runsaasti parathormonin metaboliitteja.

Esivalmistelu

Vähintään 10 tunnin paasto ennen näytteenottoa.

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml paastolaskimoverta EDTA-putkeen (myös 5 ml EDTA-putki soveltuu), lapset vähintään 1,0 ml laskimoverta. EDTA-kokoveri/eroteltu EDTA-plasma säilyy huoneenlämmössä 24 tuntia, jääkaapissa 72 tuntia näytteenotosta. Pakastusta ei suositella. LÄHETYS: EDTA-kokoveri/eroteltu EDTA-plasma (väh. 1,0 ml) lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä 24 tunnin kuluessa näytteenotosta, muutoin kylmälähetyksenä.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen. Menetelmä mittaa vain biologisesti aktiivista, ns. intaktia parathormonia.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Parathormoni on lisäkilpirauhasten tuottama peptidihormoni, joka koostuu 84 aminohaposta. Sen puoliintumisaika plasmassa on vain noin 5 minuuttia. Se pilkkoutuu entsymaattisesti aminoterminaaliseksi (1 - 34) ja karboksiterminaaliseksi (35 - 84) fragmentiksi, joista ensin mainittu sisältää parathormonin biologisen vaikutuksen. Aminoterminaalisen fragmentin puoliintumisaika plasmassa on vielä lyhyempi kuin intaktin parathormonin, kun taas karboksiterminaalinen fragmentti eliminoituu hitaasti munuaisten kautta (puoliintumisaika noin 4 tuntia). On tärkeätä pyrkiä arvioimaan nimenomaan intaktin parathormonin pitoisuutta plasmassa, sillä ainoastaan se korreloituu hyvin biologiseen aktiivisuuteen. Parathormonin tehtävänä on ylläpitää solunulkoisen kalsiumin pitoisuus sopivalla tasolla. Se pyrkii nostamaan kalsiumpitoisuutta lisäämällä luun hajoamista, lisäämällä kalsiumin takaisinimeytymistä munuaistubuluksissa ja lisäämällä 25-OH-D-vitamiinin aktivoitumista 1,25-OH-D-vitamiiniksi munuaisissa ja siten epäsuorasti edistäen kalsiumin imeytymistä suolistossa.

Viitearvot

kaikki 18 - 80 ng/l

Tulkinta

Kohonneita pitoisuuksia tavataan primaarisessa, sekundaarisessa ja tertiaarisessa hyperparatyreoosissa. Primaarisessa muodossa kohonneet parathormonin ja kalsiumin pitoisuudet ovat suhteessa toisiinsa, kun taas sekundaarisessa muodossa selvästi kohonneisiin parathormonipitoisuuksiin saattaa liittyä vain lievä hyperkalsemia. Hypoparatyreoosissa parathormonipitoisuudet ovat alentuneet.

Viite:

Hanon EA ym. (on behalf of the IFCC Scientific Division Working Group on PTH). Sampling and storage conditions influencing the measurement of parathyroid hormone in blood samples: a systematic review. Clin Chem Lab Med 2013 51:1925-41.

Päivitetty 30.01.2023 / AMM

Sivun alkuun