Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, 1. trimesteri, seerumista

4548 S -Tr1Seul

Osatutkimukset

S -hCG-B-V ja S -PAPPA

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

apulaiskemisti Johanna Miettinen: johanna.miettinenatnordlab.fi / 040 6356272, erikoislääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, professori Juha Risteli: juha.risteliatnordlab.fi / 040 6356295 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Lähete

Tr1Seul-lähete, OYS

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 5 ml laskimoverta tai lähetettäessä 2ml seerumia. Seerumi säilyy jääkaappilämpötilassa 2 vrk, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Hepariini-, sitraatti- ja EDTA-plasma eivät sovellu näytteeksi.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään näytteenottopäivänä OYS:n laboratorioon huoneenlämpöisenä tai, jos mahdollista, kylmälähetyksenä. Ennen lähetystä näytettä säilytetään jääkaapissa. Näytteenottoa ajoitettaessa on huomioitava, että näyte olisi OYS:n laboratoriossa noin vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Kuumilla ilmoilla näyte on syytä lähettää kylmälähetyksenä, sillä 30 C:n lämpötilassa vapaan hCG:n pitoisuus kolminkertaistuu vuorokaudessa. Näytteen mukana on aina tultava esitäytetty lähete "Alkuraskauden sikiön trisomiariskin arviointi, H9+0 - 11+6" -lomake http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/tr1seul-lahete.pdf

Weblab Clinicalista lähetteen voi tulostaa kohdasta www-linkki

Menetelmä

Immunofluorometrinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Sikiön 21-trisomian ja 18-trisomian riskien arviointi perustuu seulonnassa äidin seerumin PAPP-A:n ja vapaan hCG:n pitoisuuksiin alkuraskaudessa viikoilla 10 - 12 (9+0 - 11+6). Riskin arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon äidin ikä ja paino sekä ultraääniseulontaan osallistuvilta sikiön niskaturvotuksen paksuus. Seerumiseulonnan avulla ilman ultraäänitutkimusta 21-trisomia-raskauksista löydetään noin 75 %. Tutkimuksen pyytäjä täyttää tutkimukseen oleellisesti kuuluvan lähetelomakkeen, jossa kysytään mm. raskauden kestoa. Raskauden kesto ilmoitetaan viikkoina ja päivinä, esim. 11 + 4 (11 viikkoa ja 4 päivää). On tärkeää mainita perustuuko arviointi kuukautisiin vai ultraäänitutkimukseen.

Tulkinta

Vastauksesta käy ilmi sikiön 21-trisomian ja 18-trisomian riski arvoituna äidin seerumin PAPP-A- ja hCG- pitoisuuksien, äidin iän, äidin painon, raskauden keston sekä ultraääniseulontatutkimukseen osallistuvilla sikiön niskaturvotuksen paksuuden perusteella. Vastauksessa ilmoitetaan myös äidin ikään perustuva 21-trisomiariski. Tällä hetkellä jatkotutkimuksia pidetään aiheellisina, jos 21-trisomian riski on suurempi kuin 1:250 tai 18-trisomian riski suurempi kuin 1:150. Seerumin PAPP-A:n ja hCG:n vapaan b-ketjun pitoisuudet ilmoitetaan konsentraationa ja mediaanin kerrannaisina (MoM). Sikiön niskaturvotus ilmoitetaan paksuutena ja mediaanin kerrannaisena. Mahdolliset tiedustelut tuloksen tulkinnasta ja jatkotutkimuksista pyydetään osoittamaan OYS:n perinnöllisyyspoliklinikalle, puh. (08-315) 3170.

HUOM! Osatutkimusta S -hCG-B-V käytetään vain sikiön seurantaan alkuraskauden aikana yhdessä S -PAPPA (4549) tutkimuksen kanssa. Menetelmän herkkyys ei sovellu miesten hormonitason mittaukseen.

Päivitetty 26.07.2018 / IN

Sivun alkuun