Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Tromboplastiiniaika, INR-tulostus, plasmasta

4520 P -TT-INR

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Hannele Ylipahkala: hannele.ylipahkalaatnordlab.fi / 040 6356303 ja osastonylilääkäri Eeva-Riitta Savolainen: eeva-riitta.savolainenatnordlab.fi / 040 6356297

Indikaatiot

Oraalisen antikoagulanttihoidon seuranta

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki(0.109M)

Näyte

NÄYTE: 2.7 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na-sitraattia. Lapset: 1.8 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.2 ml 3.2 % Na-sitraattia. Plasma- tai kokoverinäyte (sentrifugoimaton) säilyy 24 h huoneenlämmössä tai plasma 2 viikkoa pakastettuna. Näytettä ei saa säilyttää +2 - +8 C:ssa. Pakastettu näyte sulatetaan ennen analysointia 37 C:ssa. Alkuperäisessä putkessa tilavuus saa poiketa optimista +/- 10%. Plasma erotellaan sentrifugoimalla 2500 x g 10 min.

LÄHETYS: Plasma- tai kokoverinäyte (sentrifugoimaton) lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa, muutoin plasma pakastettuna.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen. Akkreditoitu tutkimus.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Tromboplastiiniaika mittaa K-vitamiiniriippuvaisten hyytymistekijöiden toimintaa veren hyytymisessä. Menetelmä mittaa näytteestä hyytymistekijöitä FII, FVII ja FX.

Viitearvot

ak-hoito 2 - 3
kaikki 0.9 - 1.2

Tulkinta

INR (international normalized ratio) on laskennallinen suure, joka lasketaan kaavalla: https://www.nordlab.fi/sites/default/files/p-tt-inr_1.jpg

INR:n laskentakaavassa oleva ISI-indeksi (international sensitivity index) huomioi reagenssien herkkyydet ja yhdenmukaistaa tulokset oraalisen antikoagulanttihoidon stabiilissa vaiheessa.

Oraalisen antikoagulanttihoidon yhteydessä on otettava huomioon, että varfariini on altis sekä farmakodynaamisille että farmakokineettisille yhteisvaikutuksille hyvin monien lääkeaineiden kanssa. Tästä syystä antikoagulaatiolääkityksen taso tulee kontrolloida tromboplastiiniaikatutkimuksella tiheämmin, mikäli potilaan muuhun lääkitykseen tehdään muutoksia. Itse testiin sinänsä lääkeaineet eivät vaikuta.

Käytettynä yhdessä muiden lääkeaineiden kanssa varfariinin vaikutus antikoagulanttina voi vahvistua (mm. allopurinoli, amiodaroni, disulfiraami, erytromysiini, fenylbutatsoni, fluvoksamiini, metronidatsoli, norfloksasiini, omepratsoli, propafenoni, simetidiini, sulfonamidit, tamoksifeeni, toremifeeni, imidatsoli- ja triatsoliantimykootit, kinidiini, kiniini, klofibraatti, bentsofibraatti, gemfibrotsiili, lovastatiini, simvastatiini, pentoksifylliini, laajakirjoiset antibakteeriset lääkkeet) tai heikentyä (mm. barbituraatit, griseofulviini, karbamatsepiini, kolestyraami, kolestipoli, rifampisiini, penisilliinit).

Akuutti alkoholin käyttö voi vahvistaa antikoagulantin vaikutusta. Tulehduskipulääkkeiden ja varfariinin yhteiskäyttöä tulee välttää, koska vuotoriski voi lisääntyä.

Huomautuksia

HOITOTASO: Oraalisen antikoagulanttihoidon hoitoaluesuositus (American Heart Association ja American College of Chest Physicians, Suomen Lääkärilehti 2000: 55(10): 1105-1107)

 INDIKAATIO                 HOITOALUE
 Laskimotromboosin ja keuhkoembolian
 ennaltaehkäisy ja hoito           INR 2.0-3.0
 Systeemisen embolisaation ennaltaehkäisy:
 krooninen eteisvärinä,
 vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta    INR 2.0-3.0
 Systeemisen embolisaation ennaltaehkäisy:
 tekoläpät                  INR 2.5-3.5

Yleissuosituksesta poikkeava potilaskohtainen hoitoalue voi olla aiheellinen, jos potilaalla on vuoto- tai tukostaipumukseen vaikuttava yleissairaus tai muu antikoagulaatiohoitoa komplisoiva tekijä. INR-tasoa 4.5 ei tulisi ylittää.

Antikoagulanttihoitoa saamattoman terveen henkilön INR on noin 1.0.

Päivitetty 30.03.2020 / HY

Sivun alkuun