Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihappo (kval)

4490 -TbNhO

Tiedustelut

Mikrobiologia/Mykobakt.lab. p. 040 6356311.

Asiantuntijat

lääkäri Jari Kauranen: jari.kauranenatnordlab.fi / 040-6356278 ja sairaalamikrobiologi Laura Savolainen: laura.savolainenatnordlab.fi / 040 6356452

Indikaatiot

Tuberkuloosiepäily. Tuberkuloosidiagnoosin nopeuttaminen. Tutkimus on tarkoitettu viljely- ja värjäystutkimuksen tueksi erityisesti sellaisten näytteiden osalta, joista värjäys onnistuu huonosti (likvori, pleuraneste, kudospalat, virtsa). Tutkimuksella saadaan nopeasti värjäyspositiivisista näytteistä selvitettyä, onko kyseessä M. tuberculosis vai jokin muu mykobakteeri. Tutkimuspyynnön pitäisi pohjautua erikoislääkärin konsultaatioon.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete, OML http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/oml_mlah.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero). Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa potilasohje osoitteessa http://www.nordlab.fi/fi/node/220#myko

Näyte

Näyteastiat on aina pakattava omiin muovipusseihin, erilleen lähetteistä. Näytteistä tai lähetteistä tulee ehdottomasti löytyä näytteenlaatu ja näytteenottopäivä.

YSKÖS: Kunnon ysköstä, ei sylkeä, mieluiten aamuysköstä (2 - 5 ml) tiiviskorkkisessa purkissa (esim. lusikaton ulostenäytepurkki). Yskösnäytteet tulisi kerätä 2-4 eri aamuina tuberkuloosibakteerin epäsäännöllisen erityksen takia.

LIKVORI:(1 - 2 ml) steriilissä putkessa

PLEURANESTE, BAL, BRONKUSHUUHDE: (5-20 ml) steriilissä putkessa.

KUDOSPALAT: (mielellään yli 1 mm paksuisia) steriilissä putkessa, jossa on muutama tippa steriiliä keittosuolaliuosta näytteen kuivumisen ehkäisemiseksi.

VIRTSA: Aamuvirtsaa 10 - 100 ml. Vuorokausikeräystä ei suositella.

LÄHETYS: huoneenlämmössä, jos perillä 1 vrk kuluessa, jos pitempiaikainen kuljetus suositellaan kylmäkuljetusta.

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktio (PCR) -menetelmä käyttäen Mycobacterium tuberculosis-complexille spesifisiä alukkeita. Akkreditoitu tutkimus.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulkinta

Positiivinen tulos tarkoittaa, että näytteessä on M. tubeculosis-kompleksiin kuuluvan bakterin DNA:ta. Sitä saattaa tuberkuloosissa löytyä pitkäänkin lääkityksen aloittamisen jälkeen. M. bovis BCG (Calmette- rokotekanta) antaa testissä positiivisen tuloksen. Negatiivinen tulos ei poissulje tuberkuloosin mahdollisuutta. Ei-tuberkuloottisten mykobakteerien aiheuttamissa infektioissa testi antaa negatiivisen tuloksen. Positiivinen tulos ilmoitetaan puhelimitse.

Tulokset valmiina: teköpäivänä.

Huomautuksia

Tutkimus ei korvaa mykobakteeriviljelyä, joka on herkempi menetelmä ja jonka avulla voidaan tehdä mikrobilääkeherkkyysmääritys.

Päivitetty 29.09.2017 / LS

Sivun alkuun