Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihappo (kval)

4490 -TbNhO

Tiedustelut

Mikrobiologia/Mykobakt.lab. p. 040 6356311.

Indikaatiot

Tuberkuloosiepäily. Tutkimus on tarkoitettu viljely- ja värjäystutkimuksen tueksi tuberkuloosidiagnoosin nopeuttamiseksi.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete, OML https://www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdfah.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero). Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa potilasohje osoitteessa https://www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet/

Näyte

Näyteastiat on aina pakattava omiin muovipusseihin, erilleen lähetteistä. Näytteistä tai lähetteistä tulee ehdottomasti löytyä näytteenlaatu ja näytteenottopäivä.

YSKÖS: Kunnon ysköstä, ei sylkeä, mieluiten aamuysköstä (2 - 5 ml) tiiviskorkkisessa purkissa (esim. lusikaton ulostenäytepurkki). Yskösnäytteet tulisi kerätä 2-4 eri aamuina tuberkuloosibakteerin epäsäännöllisen erityksen takia.

PLEURANESTE, BAL, BRONKUSHUUHDE: (5-20 ml) steriilissä putkessa.

KUDOSPALAT: (mielellään yli 1 mm paksuisia) steriilissä putkessa, jossa on muutama tippa steriiliä keittosuolaliuosta näytteen kuivumisen ehkäisemiseksi.

VIRTSA: Aamuvirtsaa 10 - 100 ml. Vuorokausikeräystä ei suositella.

LIKVORI:(1 - 2 ml) steriilissä putkessa.

VERI- JA LUUYDINNÄYTTEET otetaan EDTA-putkeen: luuydintä 1-2 ml, verta n. 5 ml.

LÄHETYS: huoneenlämmössä, jos perillä 1 vrk kuluessa. Pitempiaikainen kuljetus suositellaan kylmäkuljetusta.

Menetelmä

Tuberkuloosibakteerin DNA:n rpoB-geenialue monistetaan reaaliaikaisella PCR-menetelmällä (GeneXpert MTB/RIF, Cepheid, USA). Samanaikaisesti testillä voidaan todeta mahdollinen rifampisiiniresistenssi.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulkinta

Positiivinen tulos tarkoittaa, että näytteessä on M. tubeculosis -kompleksiin kuuluvan bakteerin DNA:ta. Sitä saattaa tuberkuloosissa löytyä pitkäänkin lääkityksen aloittamisen jälkeen. Lisäksi testi toteaa mahdollisen rifampisiiniresistenssiä koodaavan geenin mutaation, mikä n. 95%:ssa tapauksista merkitsee MDR-tuberkuloosikantaa. Negatiivinen tulos ei poissulje tuberkuloosin mahdollisuutta. Myös M. bovis BCG (Calmette- rokotekanta) antaa testissä positiivisen tuloksen. Ei-tuberkuloottisten mykobakteerien aiheuttamissa infektioissa testi antaa negatiivisen tuloksen.

Huomautuksia

Tulos valmiina viimeistään seuraavana päivänä näytteen saapumisesta laboratorioon. Positiivinen tulos ilmoitetaan puhelimitse.

Tutkimus ei korvaa mykobakteeriviljelyä, koska sen avulla eristetyistä tuberkuloosibakteerikannoista tehdään laajemmat mikrobilääkeherkkyydet.

Päivitetty 15.11.2021 / KJ

Sivun alkuun