Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Pneumocystis carinii, nukleiinih. os.(kval)

4446 -PncaNhO

Tiedustelut

Erityisanalytiikka Serologian laboratorio 040 635 63 78.

Indikaatiot

Epäily Pneumocystis jirovecii -infektiosta (aiemmin P. carinii).

Näyte

Nestemäiset näytteet (bronkoalveolaarinen huuhteluneste, imulima, yskös), vähintään 4 ml: puhdas kierrekorkillinen putki/purkki. Keuhkobiopsia, kudospala (vähintään 3x3mm): keittosuolataitoksessa kierrekorkillisessa purkissa.

Mikäli näytettä ei voida toimittaa laboratorioon 3 tunnin kuluessa, näytteet säilytetään jääkaappissa (+2 - +8 C) ennen kuljetusta laboratorioon.

Menetelmä

Reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio (PCR).

Tekotiheys

3 kertaa viikossa.

Yleistä

Pneumocystis jirovecii (aiemmin P. carinii) -sieni on opportunistinen taudinaiheuttaja, joka voi aiheuttaa Pneumocystis-keuhokuumeen (PCP) immuunipuutteisille potilaille.

Tulkinta

Tulos vastataan joko positiivisena tai negatiivisena ja tuloksesta annetaan lausunto, jos kyseessä on niukka tai erittäin runsas löydös. Löydöksen merkitys on arvioitava kliinisen kuvan perusteella, koska oireeton ylähengitysteiden P.jirovecii kolonisaatio on mahdollinen etenkin niukkojen löydösten kohdalla.

Tulokset valmiina: 1-4 vrk:n kuluessa.

Huomautuksia

Kudospalanäytteet lähetetään HUSLAB:oon tutkittaviksi.

Virhelähteet: Väärin otettu, kuljetettu tai säilytetty näyte. Näyte sisältää PCR-määritystä inhiboivia tekijöitä.

Päivitetty 10.10.2022 / SL

Sivun alkuun