Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Enterovirus, nukleiinihappo (kval)

4392 -EvirNhO

Tiedustelut

Erityisanalytiikka serologian laboratorio 040-6356378.

Indikaatiot

Enterovirusinfektioiden diagnosointi, erityisesti mahdolliset CNS-infektiot ja enterorokko. Vastasyntyneiden ja pienten lasten epäselvän infektion syyn selvittely.

Esivalmistelu

Serologian ja immunologian lähete https://www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf

Näyteastia: Plasma EDTA 10 ml (veri), steriili kierrekorkillinen muoviputki 7 ml (likvor)

Näyte

Näyte: 2-3 ml plasmaa (EDTA) tai likvoria. Plasma eroteltuna säilytys +2C - +8C 4 h. Pidempiaikainen säilytys -20C 2 vrk asti. Pidempiaikainen säilytys -70C.

Menetelmä

Reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio (reaaliaikainen PCR).

Tekotiheys

Arkipäivisin

Yleistä

Enteroviruksen aiheuttamat infektiot ovat melko yleisiä erityisesti pienillä lapsilla. Yleisimmin oireet ovat nuhakuume, ripuli ja rakkulainen ihottuma (enterorokko). Enterovirus RNA-osoitus plasmasta/likvorista -tutkimus on tarkoitettu yleistyneiden enterovirusinfektioiden diagnostiikkaan (erityisesti vastasyntyneiden infektiot ja meningiitti-/enkefaliitti epäilyt). Tutkimus tunnistaa yleisimmät tautia tai epidemioita aiheuttavat enterovirusalalajit. Mahdollinen positiivinen tutkimustulos on syytä suhteuttaa taudinkuvaan. On hyvä huomata, että osa enteroviruksista voi aiheuttaa subkliinisen infektion, jolloin enteroviruksen esiintyminen plasmassa on mahdollista myös oireettomalla potilaalla.

Tulkinta

NEG tai POS. Positiivinen tulos merkitsee enteroviruksen nukleiinihapon esiintymistä näytteessä, sopien käynnissä olevaan enterovirusinfektioon.

Huomautuksia

Hepariiniplasma ei sovellu tutkimukseen. Hemoglobiini, dekstraani, tai alkoholit haittaavat tutkimusta. Näytteen korkeat RNA-pitoisuudet voivat aiheuttaa vääriä negatiivisia tuloksia. Tutkimusta voivat lisäksi inhiboida antiviraaliset, antibiootit, kemoterapia tai immunosuppresoivat lääkeaineet.

Näytelaadut: uloste, BAL-neste, rakkulaneste, trakealima, suun limakalvon pinta, silmäerite, kudospala- ja neste analysoidaan edelleen tukilaboratoriossa. Konsultoi NordLabin laboratoriota ennen näytteen lähettämistä. Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu http://webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/index.php?test=4392.

Päivitetty 31.01.2023 / LS

Sivun alkuun