Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Takrolimuusi, verestä

4360 B -Tacro

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio 040-6356373

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 040 6356412 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Tacrolimushoidon seuranta

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Näyte

Vähintään 1 ml hyvin sekoitettua EDTA-verta. Lapsilla käy ihopistonäyte EDTA-Microtainer -putkeen, vähintään 350µl verta.

NÄYTEEN SÄILYVYYS : Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä. Näyte säilyy kokoverenä seitsemän päivää jääkaappilämpötilassa. Mikäli näytettä joudutaan säilyttämään tätä kauemmin, se tulee pakastaa (-20 C).

LÄHETYS: Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä . Mikäli kuljetus kestää yli 24 tuntia, näyte lähetetään kylmälähetyksenä. Mikäli näyte on pakastettu, se lähetetään pakastelähetyksenä.

Menetelmä

B-Tacro Immunokemiluminometrinen. Nestekromatografia-massaspektometria, toistaiseksi alihankintana HUSLAB https://huslab.fi/cgi-bin/ohjekirja/tt_show.exe?assay=21622&terms=takro

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Immunokemiluminometrinen tulos seuraavana päivänä. Massaspektrometria tulos 2-3 päivää myöhemmin.

Viitearvot

kaikki 5 - 15 µg/l

Tulkinta

Hoitava lääkäri tulkitsee tuloksen suhteessa käytettyyn annostukseen, näytteenottoajankohtaan, muuhun lääkitykseen ja potilaan kliiniseen tilaan.

Päivitetty 18.10.2019 / JM

Sivun alkuun