Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Takrolimuusi, verestä

4360 B -Tacro

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio 040-6356373

Asiantuntijat

erikoislääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 040 6356412, professori Juha Risteli: juha.risteliatnordlab.fi / 040 6356295 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Tacrolimushoidon seuranta

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Näyte

Näyte otetaan kahteen putkeen, toinen B -Tacro tutkimukseen (immunomääritys) ja toinen B-TacroMS tutkimukseen (LC-MS-määritys). Molempiin 1 ml hyvin sekoitettua EDTA-verta. Lapsilla käy ihopistonäyte EDTA-Microtainer-putkeen, vähintään 350 µl verta. Jos pienellä lapsella ei saada riittävästi näytettä kahta putkea varten, otetaan vain yksi putki ja ilmoitetaan asiasta puhelimella NordLabin Erityisanalytiikan laboratorioon (040-6356373). Lisäksi tällöin putkeen liimataan tarrat niin että molemmat tutkimuspyynnöt ovat selvästi nähtävissä, ja näyteputki lähetetään laboratorioon muovipussissa, jossa on mukana tämä viesti: "Yksi putki B -Tacro- ja B -TacroMS-määrityksiä varten".

NÄYTEEN SÄILYVYYS : Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä. Näyte säilyy kokoverenä seitsemän päivää jääkaappilämpötilassa. Mikäli näytettä joudutaan säilyttämään tätä kauemmin, se tulee pakastaa (-20 C).

LÄHETYS: Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä . Mikäli kuljetus kestää yli 24 tuntia, näyte lähetetään kylmälähetyksenä. Mikäli näyte on pakastettu, se lähetetään pakastelähetyksenä.

Menetelmä

B-Tacro Immunokemiluminometrinen. Nestekromatografia-massaspektometria.

1.6.2018 alkaen kaikista B -Tacronäytteistä tehdään rinnakkain myös B -TacroMS-määritys nestekromatografia-massaspektometriamenetelmällä (LC-MS/MS). Menetelmä on sama kuin HUSLabissa. Tarkoitus on jatkossa siirtyä pelkästään B -TacroMS-määrityksen käyttöön. Siirtymäaikana rinnakkaismääritysten tarkoitus on varmistaa, että tulostaso on sama kuin HUSLabissa ja toisaalta antaa kliinikoille aikaa tottua uuteen menetelmään.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Viitearvot

kaikki 5 - 15 µg/l

Tulkinta

Tähän mennessä tehtyjen rinnakkaismääritysten perusteella B -TacroMS-tutkimuksen (LC-MS/MS-määritys) tulostaso on keskimäärin 40 % matalampi kuin B -Tacro -tutkimuksen (immunomääritys) (n=365). Validaatioiden perusteella NordLabin ja HUSLabin B -TacroMS-menetelmien tulostasot eivät eroa merkitsevästi toisistaan (ero 3,3 %, n = 30). Tulostasojen vastaavuutta seurataan säännöllisesti.

Hoitava lääkäri tulkitsee tuloksen suhteessa käytettyyn annostukseen, näytteenottoajankohtaan, muuhun lääkitykseen ja potilaan kliiniseen tilaan.

Päivitetty 15.08.2018 / OV

Sivun alkuun