Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Takrolimuusi, verestä

4360 B -Tacro

Osatutkimukset

B -TacroMS

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio 040-6356373

Asiantuntijat

kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 040 6356412, professori Juha Risteli: juha.risteliatnordlab.fi / 040 6356295 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Tacrolimushoidon seuranta

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 1 ml hyvin sekoitettua EDTA-verta, lapsilta näytteen voi ottaa ihopistonäytteenä, vähintään 350 µl verta. Näyte säilyy kokoverenä 7 pv jääkaappilämpötilassa. Mikäli näytettä joudutaan säilyttämään tätä kauemmin, se tulee pakastaa (-20 C).

LÄHETYS: Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä. Mikäli kuljetus kestää yli 24 tuntia, näyte lähetetään kylmälähetyksenä. Mikäli näyte on pakastettu, se lähetetään pakastelähetyksenä.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Viitearvot

kaikki 5 - 15 µg/l

Tulkinta

Hoitava lääkäri tulkitsee tuloksen suhteessa käytettyyn annostukseen, näytteenottoajankohtaan, muuhun lääkitykseen ja potilaan kliiniseen tilaan

Päivitetty 21.07.2016 / OV

Sivun alkuun