Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

MRSA, Metisilliinille resistentti S.aureus, viljely

4358 -MRSAVi

Tiedustelut

Mikrobiologia/ Bakt.lab. 3, p.040 6356308.

Asiantuntijat

lääkäri Jari Kauranen: jari.kauranenatnordlab.fi / 040-6356278 ja sairaalamikrobiologi Laura Savolainen: laura.savolainenatnordlab.fi / 040 6356452

Indikaatiot

Metisilliiniresistentin Staphylococcus aureus (MRSA) -bakteerin kolonisaation selvittäminen.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete, OML http://www.nordlab.fi/sites/default/files/pdf_uploads/oml_mlah.pdf Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, sairastumispäivä, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero).

Näyteastia

Bakteerinäytteen geelikuljetusputki

Näyte

Näyte MRSA-viljelynäyte otetaan keskussairaalan infektioidentorjunta-/sairaalahygieniayksikön ohjeistuksen mukaisista paikoista (esim. nenä,uloste,erittävät haavat, iholeesiot, infektiofokukset,dreenieritteet,kestokatetripotilaan virtsa, trakea, katetrien ja dreenien tyvet, perineum). Etsittäessä MRSA-kolonisaatiota näytteenottokohta jätetään puhdistamatta ennen näytteenottoa.

Virtsa: säilöntäaineettomaan 4 tai 10 ml putkeen. Vähintään 1 ml. Muut näytteet: dacronvanutikussa bakteerinäytteen kuljetusputkessa. Tikun voi kostuttaa tipalla steriiliä keittosuolaa ennen näytteenottoa.

Näyteastiat suljetaan erikseen Minigrip-pussiin tai vastaavaan. Huom! näytetarrat kiinnitetään näyteastiaan ei pussiin.

Jos samanaikaisesti halutaan pyytää useita resistenttien bakteereiden seulontaviljelyitä (MDRS,ESBL,MRSA,VRE), pitää jokaiselle tutkimukselle olla oma näyte. Uloste-, dreenierite- tai imulimanäyte voidaan kerätä ensin yhteen astiaan, josta näytettä siirretään vanutikulla eri geelikuljetusputkiin.

Näytteet toimitetaan tutkivaan laboratorioon mahdollisimman pian, mielellään saman päivän aikana.

Näytteiden säilytys ja lähetys: Näytteet voidaan säilyttää huoneenlämmössä, jos toimitus tutkivaan laboratorioon samana päivänä. Yön tai viikonlopun yli säilytys jääkaapissa. Lyhytkestoinen kuljetus huoneenlämmössä, muutoin kuljetus jääkaappilämpötilassa.

HUOM! Seulontanäytteistä (yli 15 näytettä) on ilmoitettava aina erikseen mikrobiologian laboratorioon. Puh. 040-6356308 bakt.lab 3 tai 040-6356334 os.hoitaja.

Menetelmä

Selektiivinen rikastusviljelymenetelmä, herkkyysmääritys sekä tarvittaessa MecA/C-geenin määritys. Uudet MRSA-löydökset lähetetään THL:een kannan tarkempaa kannan kuvausta varten. Akkreditoitu tutkimus.

Tekotiheys

arkipäivisin (ma-pe)

Tulkinta

Vastaus: negatiivinen tai MRSA herkkyysmäärityksineen.

Uusista positiivisista tapauksista ilmoitetaan heti hygieniahoitajalle ja tarvittaessa (esim. viikonloppuisin) suoraan hoitoyksikköön.

TULOS VALMIINA Negatiivinen 3 vrk:ssa. Lopullinen positiivinen tulos 5-7 vrk:ssa. MRSA-kannan tyypitysvastaus myöhemmin.

Huomautuksia

MRSA:aan eivät tehoa penisillinaasia kestävät stafylokokkipenisilliinit kuten metisilliini, oksasilliini, kloksasilliini ja diklosasilliini. MRSA on resistentti myös muille beta-laktaameille (kuten kefalosporiineille ja karbapeneemeille).

Metisilliini on vanhin stafylokokkipenisilliineistä ja sen nimi on jäänyt yleisesti ryhmän edustajaksi. MRSA-viljelyssä metisilliini-resistenssin seulontaan käytetään kefoksitiinia.

VIRHELÄHTEET: Vaikka MRSA-viljely tehdään hyvin tarkasti, se ei poissulje MRSA-kantajuus mahdollisuutta.

Päivitetty 21.06.2018 / KJ

Sivun alkuun