Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Fragiili-X, DNA-tutkimus, kudosnäytteestä

4306 Ts-FraX-D

Tiedustelut

Genetiikan laboratorio, puh. 040 6356318 tai 040 6356302

Asiantuntijat

sairaalageneetikko Marja-Leena Väisänen: marja-leena.vaisanenatnordlab.fi / 040-635 6302

Indikaatiot

Riskiraskaudet, kun suvussa/perheessä tiedetään esiintyvän fragiili X oireyhtymää tai kun vanhempien kantajuus tiedetään.

Suoritus

FMR1-geenin CGG-trinukleotiditoistojakson RP-PCR (repeat primed) ja koon määritys fragmenttianalyysillä. Tarvittaessa ekspansion metylaatiostatuksen määritys mPCR:lla. Tutkimus tehdään kaupallisilla IVD/CE merkityillä kiteillä (AmplideX FMR1 PCR ja mPCR kitit, Asuragen). Akkreditoitu menetelmä.

Näyte

NÄYTE: Istukkabiopsianäyte, n. 20-30 mg. OYS:n ulkopuolella otettu istukkanäyte suositellaan toimitettavaksi eristettynä DNA:na. Näytteen mukaan liitetään Genetiikan laboratorion lähete, jonka saa laboratorion kotisivuilta (www.nordlab.fi ja sieltä valitsemalla Lähetteet/Genetiikan laboratorio, NordLab Oulu).

LÄHETYS: OYS:ssa otettu näyte lähetetään välittömästi genetiikan laboratorioon (S6E 1. krs). OYS:n ulkopuolella otettu näyte pakataan huolellisesti ja lähetetään pika- tai ykköspostissa osoitteeseen: NordLab Oulu, Genetiikan laboratorio, PL 500, 90029 OYS.

Menetelmä

FMR1-geenin CGG-trinukleotiditoistojakson RP-PCR (repeat primed) ja koon määritys fragmenttianalyysillä. Tarvittaessa ekspansion metylaatiostatuksen määritys mPCR:lla. Tutkimus tehdään kaupallisilla IVD/CE merkityillä kiteillä (AmplideX FMR1 PCR ja mPCR kitit, Asuragen).

Tekotiheys

Arkipäivisin, tutkimus valmistuu 3-5 vrk:ssa.

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Yleistä

Fragiili-X-oireyhtymä on yleisin tunnettu perinnöllinen kehitysvammaisuuden syy. Oireyhtymä ilmenee kehityksen viivästymisenä/kehitysvammaisuutena ja usein puheenkehityksen häiriöinä. Siihen liittyy tyypilliset dysmorfiset kasvonpiirteet (pitkänomaiset kasvot, korkea otsa, isot korvat)ja makro-orkidismi. Fragiili-X-oireyhtymä aiheutuu kromosomialueella Xq27.3 (FRAXA) sijaitsevan FMR1-geenin 5'-alueen CGG-toistojakson laajenemisesta, joka saa aikaan geenin inaktivoitumisen. Toistojaksojen lukumäärä on normaalisti <50 ja alue pysyy stabiilina periytyessään. Esimutaatiossa toistojaksojen määrä on >55-200 ja sen kantajat ovat kliinisesti terveitä. Esimutaation kantajanaisilla on kuitenkin todettu kohonnut riski ennenaikaiseen munasarjojen toiminnan hiipumiseen (premature ovarian insufficiency, FXPOI). Lisäksi iäkkäillä kantajamiehillä on raportoitu tremor- ja ataksiatyyppisiä oireita (FXTAS). Näiden kantajamanifestaatioiden patofysiologiaa ei täysin tiedetä. Esimutaatio saa aikaan alueen epästabiilisuuden meioosissa, jolloin sen koko kasvaa periytyessä. Normaalialueen ja esimutaatioalueen väliin jäävällä ns. harmaalla alueella (n. 45-54 CGG-toistoa) saattaa joissain perheissä jo esiintyä CGG-toistojaksoalueen epästabiilisuutta. Täysmutaatioiksi luokitellaan yli 200 toistojakson laajentumat, joihin liittyy geenin 5' -pään hypermetyloituminen eli geenin inaktivoituminen. Täysmutaatiot ovat epästabilleja sekä mitoosissa että meioosissa. Pojilla/miehillä täysmutaatio johtaa fragiili-X-oireyhtymän kliiniseen ilmenemiseen, tytöillä/naisilla noin 50-60%:ssa tapauksista ja fenotyyppi on vaihtelevampi. Toistojaksomutaatiot ovat ylivoimaisesti yleisin oireyhtymään johtava muutos (n. 99%:a tapauksista). Myös deleetioita tai pistemutaatioita on todettu FMR1-geenin alueella, mutta ne ovat harvinaisia.

Huomautuksia

Sikiödiagnostisista tapauksista on hyvä ilmoittaa ja sopia ennakolta (puh. 040 6356302 tai 040 6356318).

Päivitetty 24.11.2021 / MLV

Sivun alkuun