Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Jääleike, kudosnäytteen pikaleiketutkimus

4051 Ts-PADpika

Tiedustelut

Patologian osasto, histologian laboratorio, puh. (08-315)2185.

Asiantuntijat

osastonylilääkäri Helena Autio-Harmainen: helena.autio-harmainenatppshp.fi / (08-315)2169

Indikaatiot

Leikkauksen aikana tapahtuva kasvaimien pahanlaatuisuuden toteaminen tai poissulkeminen ja mahdollinen kasvaimen tyypitys.

Näyte

LÄHETE: Weblab:sta tutkimustilausosion Erikoisalat ja lisälomakkeet-listalta patologian sivulta Kudostutkimus 4051 Ts-PADPika.

Lähetteeseen on merkittävä potilaan henkilötiedot, lähettävä yksikkö, puhelinnumero, johon vastauksen voi ilmoittaa, kliiniset tiedot (mistä näyte on otettu, kysymyksenasettelu) ja lähettävä lääkäri.

FIKSAATIO: Tuorenäyte, ei fiksaatiota.

Menetelmä

Näyte jäädytetään ja leikataan jääleikemikrotomilla leikkeiksi, joista tehdään jääleike-HE- sekä toluidiininsinivärjäykset. Vastauksen antamisen jälkeen näyte sulatetaan, fiksoidaan formaliinissa, kudoskuljetetaan ja valetaan parafiiniin ja siitä tehdään HE-värjäys.

Tekotiheys

ma - pe

Yleistä

Jääleike tehdään ma - pe kello 9.00 - 15.00. Tästä poikkeavina aikoina lähetettävistä jääleikenäytteistä on sovittava erikseen.

Jääleikenäytteestä on ilmoitettava histologian laboratorioon puh. (08-315)2185 ennen sen lähettämistä. Näytteet on lähetettävä keittosuola-kompressissa putkipostinäytelinjaa myöten tai lähetin mukana.

Vastaus ilmoitetaan puhelimitse lähettävälle lääkärille mahdollisimman nopeasti (yleensä 20-30 minuutin kuluessa näytteen saapumisesta). Vastaus lähetetään myöhemmin kirjallisena. Lisäksi jääleikenäytteestä tehdään parafiinileike, josta annetaan kirjallinen lausunto.

TARTUNTAVAARALLISTA KUDOSTA EI SAA LÄHETTÄÄ JÄÄLEIKETUTKIMUKSEEN.

Tulkinta

Erikoislääkärin tai erikoistuvan lääkärin lausunto.

Päivitetty 27.10.2009 / AJ

Sivun alkuun