Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Konsultaatio

4050 Pt-KonsulP

Asiantuntijat

osastonylilääkäri Helena Autio-Harmainen: helena.autio-harmainenatppshp.fi / (08-315)2169

Indikaatiot

Konsultaatiotutkimuksella tarkoitetaan:

- Konsultaatioon lähetettyjen näytteiden tutkimusta erityisosaamista vaativissa diagnostisissa tapauksissa.

- Toisen sairaanhoidon yksikön pyytämiä immunohistokemiallisia värjäyksiä (esim. rintarauhaskarsinooman reseptori- ja ennustetekijätutkimukset, Her2-monistumatutkimukset, lymfoomien luokitukseen tarvittavat immunohistokemialliset tutkimukset).

- Kliinikon pyytämää toisesta laitoksesta otettujen näytteiden uudelleen tarkistusta.

- Aikaisemmin otettujen näytteiden pohjalta tehtyä kokonaisselvitystä.

Tutkimuksessaan patologi voi käyttää haluamiaan parhaan diagnostisen hyödyn antavia menetelmiä kuten immunohistokemiallisia värjäyksiä ja erikoisvärjäyksiä sekä elektronimikroskopiaa.

Näyte

LÄHETE: Weblab:sta tutkimustilausosion Erikoisalat ja lisälomakkeet-listalta patologian sivulta Konsultaatiolähete 4050 Pt-KonsulP

Tekotiheys

ma - pe

Tulkinta

Erikoislääkärin antama tai varmistama lausunto. Vastaus pyritään antamaan 7 työpäivän kuluessa. Mikäli tutkimukseen liittyy useampia immunohistokemiallisia värjäyksiä, vastausaika voi olla pitempi.

(Tieto päivityksestä puuttuu.)

Sivun alkuun