Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte, BAL-1, solunäyte

4038 Bl-BAL-1

Tiedustelut

Patologian osasto, sytologian laboratorio puh. (08-315)2179 tai (08-315)2165.

Asiantuntijat

erikoislääkäri Elisa Lappi-Blanco: elisa.lappi-blancoatppshp.fi / (08-315)2971 ja ylilääkäri Paavo Pääkkö: paavo.paakkoatppshp.fi / (08-315)2192

Indikaatiot

Diffuusien interstitiellien keuhkosairauksien, epäselvien keuhkoinfektioiden ja keuhkojen perifeerisen maligniteettien selvittäminen

Näyte

LÄHETE: Weblab:sta tutkimustilausosion Erikoisalat ja lisälomakkeet-listalta patologian sivulta Bronkoalveolaarinen huuhtelu 4038 Bl-BAL-1. Hyvät kliiniset esitiedot ovat tärkeitä löydösten tulkinnassa. Lähetteestä tulee ilmetä ainakin kysymyksenasettelu ja, mikäli kyseessä on toistettu tutkimus, aikaisempien keuhkohuuhteluiden tutkimusnumerot. Myös tiedot potilaan tupakoinnista ovat tärkeät.

NÄYTE: Huuhtelusaalis kerätään steriiliin muovipulloon. Näytettä ei saa laittaa lasiastiaan, koska solut tarttuvat lasin pintaan. Jos bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte on tarkoitus tutkia tuorenäytteenä, huuhtelunäyte laitetaan heti jäämurskan sisään ja toimitetaan laboratorioon mahdollisimman pian (mielellään 1 tunnin kuluessa, viive saa olla korkeintaan 3 tuntia). Vaihtoehtoisesti näyte voidaan tutkia nk. postitusnäytteenä, jolloin näyte fiksoidaan 96 % alkoholissa (1:1) ja lähetetään postitse tutkittavaksi. Näytteen ottoaika on aina merkittävä lähetteeseen. Näytteet mahdollisia mikrobiologisia viljelyjä varten otetaan heti eri putkiin niistä annettujen ohjeiden mukaisesti ja lähetetään kyseisiä tutkimuksia tekeviin laboratorioihin. Muualle lähetettyjen näytteiden kokonaisnestemäärä merkitään lähetteeseen.

FIKSAATIO: Tuorenäyte, ei fiksaatiota.

Menetelmä

MENETELMÄ TUORENÄYTTEELLE: Huuhtelusaaliin tutkimus sisältää seuraavat osatutkimukset:

1. Näytteen edustavuuden arviointi laskemalla - elävien solujen osuus (viabiliteetti %) kaikista soluista (tehdään Burgerin kammiossa solujen kokonaismäärän laskemisen yhteydessä merkitsemällä vaurioituneet solut trypan blue väriliuoksella), - johtavista ilmateistä peräisin olevien lieriöepiteelisolujen osuus kaikista soluista (bronkuskontaminaatio %) ja - arvioimalla mahdollinen verikontaminaation määrä.

2. Solujen kokonaismäärän laskeminen Burgerin kammiossa ilmoitetaan pitoisuutena solua/l huuhtelusaalista.

3. Tulehdussolujen erittelylaskenta:

- Papanicolaoun ja May-Grunwald-Giemsa-värjätyistä sytosentrifuugivalmisteista. Erittelyn tulos ilmoitetaan prosentteina.

4. Tavallinen sytopatologinen tutkimus, joka sisältää kaikkien valmisteiden tarkastelun mm. seuraavien seikkojen toteamiseksi: - syöpäsolut - hiukkaset, erikoisesti asbestikappaleet (määrän laskemista varten pyydettävä erikseen asbestikappaleet keuhkohuuhtelunesteestä) ja kahtaistaittavat mineraalipölyt. - pneumocystis carinii.

Tekotiheys

ma - pe

Yleistä

Bronkoalveolaarisen huuhtelunäytteen lähettämisestä on ilmoitettava hyvissä ajoin (edellisenä päivänä tai näytteenottopäivän aamuna) sytologian laboratorioon.

Tulkinta

Erikoislääkärin antama tai varmistama lausunto. Vastaus pyritään antamaan 5 työpäivän kuluessa.

Päivitetty 10.11.2009 / AJ

Sivun alkuun