Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Tromboositaipumuksen selvittely, plasmasta

4025 P -Trombot

Osatutkimukset

P -AT3, P -B2GPAbG, P -B2GPAbM, P -KardAbG, P -KardAbM, P -LuakPTT, P -LuakRVV, P -PC, P -PS-AgV, P -Trombai, P -TT ja P -TT-INR

Esivalmistelu

Jos sähköistä lähetettä ei voida toimittaa pyynnön mukana, liitä näytteen mukaan erillinen alihankintalaboratorion hemostaasitutkimukset -lähete https://fimlab.fi/wp-content/uploads/hemostaasitutkimukset-lahete.pdf

Päivystyksellisten näytteiden lähettämisestä tulee sopia laboratorion kanssa (p.040 635 6351), jotta lentokuljetus ehditään varata ajoissa.

Näyteastia

VACUETTE

Näyte

Alihankintalaboratorion ohje näytteenotosta: https://fimlab.fi/yleisohje/hemostaasitutkimusten-naytteenotto-ohje sekä näytteiden käsittelystä ja lähetyksestä: https://fimlab.fi/yleisohje/hemostaasinaytteiden-kasittely-ja-lahetysohje

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu https://fimlab.fi/tutkimus/tromboositaipumuksen-selvittely-fimlabin-ulkopuoliset-hoitoyksikot

HUOM! Tämä tutkimus ei sisällä B -FV-D ja B -FII-D tutkimuksia. Nämä tutkimukset tilataan erikseen ja tehdään NordLab Oulussa. Katso Hyytymistekijä V ja protrombiinigeeni, DNA-tutkimus, verestä (B -FVFII-D, nro 10151).

Päivitetty 19.11.2021 / HY

Sivun alkuun