Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Metyylihistamiini, vuorokausivirtsasta

3874 dU-MHistam

Esivalmistelu

Virtsan keräyksestä on olemassa potilasohje https://www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet/

Viitearvot

kaikki 30 - 200 g kreatiniinia

Tulkinta

Alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

http://www.yml.fi/tuotevalikoima/722.html

Päivitetty 11.05.2016 / AS

Sivun alkuun