Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Metoksityramiini (3-), vuorokausivirtsasta

3873 dU-MTA

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

kemisti Minna Juntunen: minna.juntunenatnordlab.fi / 040-6356389 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Feokromosytooman, neuroblastooman ja samansukuisten kasvainten diagnostiikka ja hoidon seuranta

Esivalmistelu

Katekoliamiinien esiasteita sisältävien (levodopa) ja katekoliamiinien aineenvaihduntaan vaikuttavien lääkeaineiden (mm. MAO-inhibiittorit, efedriini, metyylidopa, labetaloli) käyttöä tulee välttää mahdollisuuksien mukaan 3 vrk ennen näytteenottoa ja virtsanäytteiden keräyksen aikana. Varminta olisi jättää ko. lääkkeet pois 1-2 viikon ajaksi ennen näytteenottoa. Myös katekoliamiinipitoisia tai katekoliamiinien aineenvaihduntaan vaikuttavia ravintoaineita (mm. banaani, tee, kahvi) tulisi välttää ennen näytteenottoa ja virtsanäytteen keräyksen aikana. Virtsan keräyksestä on olemassa potilasohje http://www.nordlab.fi/fi/node/220#dU-MTA

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: Potilas tyhjentää rakkonsa aamulla klo 7. Tämän jälkeen 24 tunnin aikana erittynyt virtsa otetaan talteen. Säilöntäaineeksi keräysastiaan pannaan 10 ml 6 M HCl:a. Lasten vuorokausivirtsaa kerättäessä pannaan keräysastiaan 5 ml 6 M HCl:a ensimmäisen virtsaerän jälkeen ja keräyksen loputtua lisätään säilöntäainetta siten, että 6 M HCl:a on yhteensä 10 ml virtsalitraa kohti. Keräysastia säilytetään jääkaapissa keräyksen ajan. Virtsa sekoitetaan hyvin, sen tilavuus mitataan ja syötetään atk-järjestelmään tai merkitään lähetteeseen. 10 ml:n (min 2 ml) näyte lähetetään tutkittavaksi. Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 1 viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä 1 vrk:n kuluessa näytteenotosta, kylmänä mikäli perillä viikon kuluessa, muutoin pakastettuna

Menetelmä

Nestekromatografinen

Tekotiheys

Kerran viikossa

Tulokset valmiina

Kahden viikon kuluessa

Yleistä

3-Metoksityramiini (3-MTA) on dopamiinin aineenvaihduntatuote. Se muodostuu kun katekoli-O-metyylitransferaasi (COMT) lisää metyyliryhmän dopamiiniin. Monoamiinioksidaasi (MAO) voi metaboloida sen edelleen homovanilliinihapoksi (HVA).

Viitearvot

0-4 v alle 0.62 umol/24h
5-15 v alle 1.26 umol/24h
16-40 v alle 2.75 umol/24h
41-60 v alle 2.55 umol/24h
yli 60 v alle 2.3 umol/24h

Tulkinta

Yli 90 % tämän ryhmän tuumoreista voidaan todeta katekoliamiinien tai niiden metaboliittien lisääntyneen erityksen perusteella. Vaihtelevan erityksen ja stabiliteettiongelmien vuoksi vuorokausivirtsa antaa luotettavamman tuloksen kuin verestä tehtävä mittaus. Tuotannon vaihtelevuuden vuoksi saattaa olla tarpeen tutkia useita vuorokausivirtsanäytteitä. Fyysinen ja psyykkinen stressi (mm. pelko, hypoglykemia, fyysinen trauma) voivat aiheuttaa kohtalaisesti suurentuneita tuloksia. Myös katekoliamiinien esiasteita sisältävät (levodopa) ja katekoliamiinien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet (mm. MAO-inhibiittorit, efedriini, metyylidopa, labetaloli) sekä eräät ravintoaineet (banaani, tee, kahvi) voivat suurentaa tuloksia. Metoksityramiini (MTA) näyttää kirjallisuuden mukaan olöevan parempi biomarkkeri metastaattiselle feokromosytoomalle ja paraganglioomalle kuin muut katekoliamiinit tai niiden metaboliitit (Eisenhofer G et al. Eur J Cancer. 2012,48:1739-49).

Päivitetty 14.09.2017 / OV

Sivun alkuun