Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Happikyllästeisyys (hemoglobiini), laskimoverestä

3812 vB-HbO2Sat

Osatutkimukset

vB-Hb ja vB-O2-Vol%

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 040 6356412

Indikaatiot

Syanoosin ja erytrosytoosin selvittely erityisesti tehohoidossa

Näyteastia

Ca-titrattu Li-hepariiniruisku 3 ml

Näyte

Näyte: 1 ml (1 ml:n ruikussa minimi 0.6 ml) tai 3 ml (3 ml:n ruiskussa 1.8 ml, mielellään täyteen tilavuuteen) verta verikaasu/elektrolyyttiruiskuun, johon ei saa jäädä ilmaa. Ruiskun pää suljetaan ilmatiiviisti.

Määritys on tehtävä 15 min kuluessa. Muussa tapauksessa näyte on jäähdytettävä heti näyttenoton jälkeen kylmägeelin välissä. Näyte ei saa jäätyä.

LÄHETYS: Kylmägeelin välissä, ellei näytettä analysoida välittömästi. Näytettä ei voi lähettää OYS:n ulkopuolelta. OYS:n sisällä näyte on toimitettavan kylmänä laboratorioon 45 min sisällä.

Menetelmä

Spektrofotometrinen (verikaasuanalysaattori)

Hemoglobiinin happikyllästeisyys -analyysi käsittää laskimoveren hemoglobiinin happikyllästeisyys (vB-HbO2Sat)-tutkimuksen ja hapen tilavuusosuus (vB-O2-Vol%)-tutkimuksen.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Veren hemoglobiinin happikyllästeisyys ilmoittaa kuinka suuri osuus hapen sitomiskyvystä on käytössä.

Tulkinta

Laskimoveren happikyllästeisyys on pienempi kuin valtimoveren happikyllästeisyys. Pieni happikyllästeisyys voi johtua vähentyneestä veren hapetuksesta mm. sisäänhengitysilman matalan happiosapaineen, ventilaation heikkouden tai keuhkojen sairauden takia tai laskimoveren sekoittumisesta valtimovereen esim. arteriovenoosin shuntin tai muun oikovirtauksen yhteydessä.

Päivitetty 13.07.2018 / JM

Sivun alkuun