Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Beeta-2-mikroglobuliini, pleuranesteestä

3684 Pf-B2Miglo

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 040 6356412

Näyteastia

Muoviputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 0.5 ml pleuranestettä. Pleuraneste säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 2 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Pleuranestenäytteet lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli ne ovat perillä 1 vrk:n kuluessa, kylmänä mikäli perillä 2 vrk:n kulueesa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Immunofluorometrinen

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Beeta-2-mikroglobuliini on pieni proteiini, jonka molekyylipaino on n. 12 000. Kaikki elimistön tumalliset solut tuottavat sitä. Se muodostaa konstantin osan MHC I-molekyyleissä, jotka kompleksoituvat elimistölle vieraiden peptidiketjujen kanssa. Osa beeta-2-mikroglobuliinista erittyy solunulkoiseen nestetilaan, ja eliminoituu sieltä pääasiassa munuaisten kautta.

Huomautuksia

4.12.2019 yksikkö muutettu, oli aikaisemmin mg/l. Laiteliitännässä on kerroin 1000 kuten on tutkimuksilla Li-B2Miglo, Am-B2Miglo ja U -B2Miglo. Näillä tutkimuksilla on yksikkönä ug/l. Muutos tehty kemistin pyynnöstä. Terttu S ja Anna H

Päivitetty 01.12.2020 / IN

Sivun alkuun