Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Beeta-2-mikroglobuliini, pleuranesteestä

3684 Pf-B2Miglo

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

erikoislääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Anna Hyyryläinen: anna.hyyrylainenatnordlab.fi / 040 6356412

Näyteastia

Muoviputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 0.5 ml pleuranestettä. Pleuraneste säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 2 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Pleuranestenäytteet lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli ne ovat perillä 1 vrk:n kuluessa, kylmänä mikäli perillä 2 vrk:n kulueesa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Immunofluorometrinen

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Beeta-2-mikroglobuliini on pieni proteiini, jonka molekyylipaino on n. 12 000. Kaikki elimistön tumalliset solut tuottavat sitä. Se muodostaa konstantin osan MHC I-molekyyleissä, jotka kompleksoituvat elimistölle vieraiden peptidiketjujen kanssa. Osa beeta-2-mikroglobuliinista erittyy solunulkoiseen nestetilaan, ja eliminoituu sieltä pääasiassa glomerulussuodoksen mukana nopeudella, joka vastaa kreatiniinin puhdistumaa. Tubuluksissa tapahtuu reabsorptiota, mutta plasmatason kaksinkertaistuminen johtaa havaittavaan virtsaerityksen lisääntymiseen.

Päivitetty 19.12.2018 / TIM

Sivun alkuun