Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Proteiini, keräysvirtsasta

3663 cU-Prot

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio. puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Munuaisten toiminnan tutkiminen.

Esivalmistelu

Suositeltava keräysaika on vähintään kuusi tuntia. Maksimissaan keräysajaksi suosittelemme vuorokautta, jolloin kuitenkin tutkimukseksi suosittelemme tutkimusta dU-Prot, nro 2513. Yöaikainen virtsankeräys on luotettavin ja potilaalle yleensä helpoin toteutettava. Jos tutkimuksen tilaaja ei ole ohjeistanut potilasta keräyksen ajankohdasta, laboratorio ohjeistaa potilasta keräämään yöaikaisen virtsan.

Virtsan keräyksestä on olemassa potilasohje https://www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet/

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: 5 ml hyvin sekoitettua keräysvirtsaa. Virtsan kokonaistilavuus ja keräyksen aloitus- ja lopetus aika (päivä ja klo-aika) lisätään laboratorio-atk-järjestelmään tai merkitään näytetarraan. Keräyksen ajan virtsa säilytetään kylmässä. Laboratoriossa näyte säilyy viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Fotometrinen (pyrogalloli-molybdaatti -kompleksi).

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Normaalitilassa virtsassa esiintyy proteiinia vain vähän, koska munuaisglomerulusten tyvikalvoreiät eivät vuoda kokoaan vastaavasti (tyvikalvo on negatiivisesti varautunut ja hylkii albumiinimolekyylien pääsyä virtsateihin) ja proksimaalisen tubuluksen solut absorboivat takaisin ylivuotoproteiineja.

Proteiinierityksen lisääntyminen virtsaan voi johtua fysiologisesta syystä (fyysinen rasitus), kuumeesta epäspesifisesti tai munuaisten glomerulusten lisääntyneestä läpäisevyydestä, tubulusten reabsorptiohäiriöistä tai proteiinien erittymisestä alemmista virtsateistä.

Virtsan keräyksellä saadaan edustavampi käsitys proteinurian määrästä kuin kertavirtsanäytteen määrityksellä.

Viitearvot

kaikki alle 100 µg/min

Tulkinta

Keräysvirtsan proteiinin erityksen tulkinnassa voi hyödyntää seuraavia raja-arvoja: normaali cU-Prot <100 µg/min, lisääntynyt proteinuria cU-prot 100-350 µg/min ja selvästi lisääntynyt proteinuria cU-Prot >350 µg/min.

Lisääntynyttä proteiinien erittymistä virtsaan tavataan munuaissairauksissa (glomerulusvauriot, tubulusvauriot), virtsatieinfektioissa ja paraproteinemioissa, jos niissä esiintyy kevyiden ketjujen erittymistä virtsaan. Proteinuriaa esiintyy lisäksi hemolyysin yhteydessä ja epäspesifisenä mm. kuumeiluun ja fyysiseen rasitukseen liittyen.

Ortostaattisessa proteinuriassa proteiinieritys virtsaan on munuaisten verenkierron muutosten vuoksi lisääntynyt pystyasennossa (eritys jopa yli 1 g/vrk = 690 µg/min), mutta eritys voi olla viitealueella makuuasennossa. Myös fyysisen rasituksen jälkeen tai kuumeen yhteydessä voi esiintyä tilapäistä proteinuriaa.

Lähteet: KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease Käypä hoito Diabeteksen munuaistauti

Päivitetty 13.03.2023 / TIM

Sivun alkuun