Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Adenosiinideaminaasi, aivo-selkäydinnesteestä

3661 Li-ADA

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio, puh. 040 6356373

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Antti Rivinoja: antti.rivinojaatnordlab.fi / 040-6356398

Indikaatiot

Meningiittien erotusdiagnostiikka

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näyte

NÄYTE: 0.5 ml selkäydinnestettä. Vähäinenkin hemolyysi häiritsee määritystä. Näyte säilyy jääkaapissa 1 viikon, pakastettuna ainakin 1 kuukauden.

LÄHETYS: Selkäydinnestenäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Kineettinen määritys

Tekotiheys

Kolmena arkipäivänä viikossa

Tulokset valmiina

Kahden arkipäivän kuluessa näytteen saapumisesta.

Yleistä

Adenosiinideaminaasi on kaikissa kudoksissa esiintyvä entsyymi, joka osallistuu puriinien kataboliaan katalysoimalla adenosiinin muuttumista inosiiniksi ja deoksiadenosiinin muuttumista deoksi-inosiiniksi. Erityisen paljon ADA-entsyymiä on lymfaattisessa kudoksessa, ja sillä onkin keskeinen tehtävä lymfoidisten solujen erilaistumisessa. ADA:n puutos johtaa vaikeaan immuniteetin heikkenemiseen.

Viitearvot

kaikki alle 2 U/l

Tulkinta

Likvorin ADA-aktiivisuus on suuri tuberkuloottisessa meningiitissä, mikä erottaa tämän tilan muista bakteerimeningiiteistä ja virusmeningiiteistä, joissa aktiivisuudet ovat normaalit tai lievästi suurentuneet. Myös keskushermostolymfoomassa voidaan nähdä kohonneita likvorin ADA-aktiivisuuksia.

Päivitetty 01.04.2021 / IN

Sivun alkuun