Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Adenosiinideaminaasi, aivo-selkäydinnesteestä

3661 Li-ADA

Tiedustelut

Päivystyslaboratoprio, puh.040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285

Indikaatiot

Meningiittien erotusdiagnostiikka

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näyte

NÄYTE: 0.5 ml selkäydinnestettä. Vähäinenkin hemolyysi häiritsee määritystä. Näyte sentrifugoidaan 2000 x g 10 min. Näyte säilyy jääkaapissa 1 viikon, pakastettuna ainakin 1 kuukauden.

LÄHETYS: Selkäydinnestenäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Kineettinen määritys

Tekotiheys

Kolmena arkipäivänä viikossa

Tulokset valmiina

Kahden arkipäivän kuluessa näytteen saapumisesta.

Yleistä

Adenosiinideaminaasi on kaikissa kudoksissa esiintyvä entsyymi, joka osallistuu puriinien kataboliaan katalysoimalla adenosiinin muuttumista inosiiniksi ja deoksiadenosiinin muuttumista deoksi-inosiiniksi. Erityisen paljon ADA-entsyymiä on lymfaattisessa kudoksessa, ja sillä onkin keskeinen tehtävä lymfoidisten solujen erilaistumisessa. ADA:n puutos johtaa vaikeaan immuniteetin heikkenemiseen.

Viitearvot

kaikki alle 2 U/l

Tulkinta

Likvorin ADA-aktiivisuus on suuri tuberkuloottisessa meningiitissä, mikä erottaa tämän tilan muista bakteerimeningiiteistä ja virusmeningiiteistä, joissa aktiivisuudet ovat normaalit tai lievästi suurentuneet. Myös keskushermostolymfoomassa voidaan nähdä kohonneita likvorin ADA-aktiivisuuksia.

Päivitetty 02.09.2021 / SL

Sivun alkuun