Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan


Olemme ottaneet käyttöön uuden tutkimusohjekirjan.

Tätä sivustoa ei enää aktiivisesti ylläpidetä uuden tutkimusohjekirjan julkaisemisen jälkeen.

Ongelmatilanteissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä NordLab asiakaspalveluun www.nordlab.fi

Streptococcus pyogenes (A), antigeeni, nielueritteestä

3635 Ps-StrAAg

Tiedustelut

Tutkimuksen suorittava toimipaikka.

Indikaatiot

A-ryhmän beta-hemolyyttisen streptokokin osoittaminen epäiltäessä streptokokkitonsilliittia, faryngiittia tai tulirokkoa.

Näyte

Näyte otetaan antigeenitestin valmistajan ohjeistamalla näytteenottotikulla potilaan molempien tonsillojen pinnalta näytteenottotikulla hangaten ja pyörittäen.

Nielunäytteenotto-ohje: https://www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/nielunaytteenotto_0.pdf

Näyte analysoidaan mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen. Näyte säilyy huoneenlämmössä enintään 15 minuuttia. Näytettä voi tarvittaessa säilyttää suojapussissa jääkaappilämpötilassa enintään 2 vuorokautta.

Menetelmä

Antigeenitesti on immunologinen streptokokki-A antigeenin osoitustesti.

Tekotiheys

päivittäin

Yleistä

Nieluinfektioista on suurin osa virusten aiheuttamia. Tärkein ja yleisin bakteeriperäisen nielutulehduksen aiheuttaja on beta-hemolyyttinen streptokokki ryhmä A eli Streptococcus pyogenes. Myös G- tai C-ryhmän beta-hemolyyttiset streptokokit voivat aiheuttaa nielutulehdusta.

Epäiltäessä beta-hemolyyttisen streptokokin aiheuttamaa nielutulehdusta käytetään ensisijaisesti StrA-pikatestiä (Ps-StrAAg). (StrA-pikatesti ei tunnista G- ja C-ryhmän streptokokkeja.) Jos pikatestiä ei ole käytettävissä käytetään nieluviljelyä (Ps-StrVi). Pikatestissä positiivinen tulos on yleensä riittävän luotettava hoitopäätöksen tuki, mutta negatiiviset tulokset voidaan erityisesti lapsipotilailla kontrolloida viljelyllä. Epidemiatilanteissa tai epidemiaepäilyissä sekä toistuvien tonsilliittien diagnostiikassa käytetään nieluviljelyä.

Tulkinta

A-ryhmän beta-hemolyyttisen streptokokin antigeenin löytyminen nielunäytteestä nieluoireisella tai tulirokkoepäilypotilaalla viittaa vahvasti streptokokki-infektioon. Negatiivinen tulos ei poissulje streptokokkitonsilliittia.

TULOS VALMIINA: StrAAg-tutkimuksen vastaus on valmiina yleensä tunnin sisällä näytteenotosta.

Huomautuksia

VIRHELÄHTEET: Mikrobilääkehoito ennen näytteenottoa. Verinen näyte tai suuret määrät katetta, limaa tai sylkeä näytteessä voivat häiritä testin suoritusta. Näytteen liian pitkä säilytys ennen analysointia.

Päivitetty 16.08.2022 / SL

Sivun alkuun