Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Syklosporiini A, verestä

3606 B -CyA

Tiedustelut

Erityisanalytiikka/ Serologian laboratorio puh. 040 6356378

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290, kemisti Tarja Puolakanaho: tarja.puolakanahoatnordlab.fi / 040 6356 293 ja professori Olli Vuolteenaho: olli.vuolteenahoatnordlab.fi / 0406356423

Indikaatiot

Syklosporiinihoidon seuranta

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Näyte

Vähintään 1 ml hyvin sekoitettua EDTA-verta. Lapsilla käy ihopistonäyte EDTA-Microtainer -putkeen, vähintään 300µl verta.

NÄYTEEN SÄILYVYYS: Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä. Näyte säilyy kokoverenä seitsemän päivää jääkaappilämpötilassa. Mikäli näytettä joudutaan säilyttämään tätä kauemmin, se tulee pakastaa (-20 C). LÄHETYS: Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä. Mikäli kuljetus kestää yli 24 tuntia, näyte lähetetään kylmälähetyksenä. Mikäli näyte on pakastettu, se lähetetään pakastelähetyksenä.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen, akkreditoitu menetelmä (NORDLAB). Nestekromatografia-massaspektometria, toistaiseksi alihankintana HUSLAB https://huslab.fi/cgi-bin/ohjekirja/tt_show.exe?assay=21262&terms=cya

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Immunokemiluminometrinen tulos seuraavana päivänä. Massaspektrometria tulos 2-3 päivää myöhemmin.

Yleistä

Syklosporiinit ovat ryhmä sienistä peräisin olevia syklisiä peptidejä, joilla on immunosuppressiivinen vaikutus. Tällä hetkellä ainoa käytössä oleva on 11 aminohapon syklosporiini A. Sen keskeisin käyttöalue on hylkimisreaktioiden ehkäisy luuydin- ja elinsiirroissa. Syklosporiini heikentää soluvälitteistä immuniteettia ja T-soluista riippuvaa vasta-ainemuodostusta ilmeisesti estämällä T-helper-solujen interleukiini-2-tuotantoa ja sytotoksisten T-lymfosyyttien interleukiini-2-reseptorien synteesiä. Syklosporiini imeytyy 20 - 50 %:sti ruoansulatuskanavasta. Huippupitoisuudet veressä todetaan n. 3 - 4 tunnin kohdalla. Ilmeisesti syklosporiinin suuresta lipofiilisyydestä johtuen verisolujen syklosporiinipitoisuudet ovat moninkertaisia verrattuna plasmapitoisuuksiin. Syklosporiini metaboloituu maksassa ja suurin osa metaboliiteista erittyy sappeen. Syklosporiini on toksinen munuaisille ja maksalle. Toksisuus on annoksesta riippuvainen. Raja terapeuttisen ja toksisen vaikutuksen välillä ei ole selväpiirteinen ja riippuu syklosporiinihoidon käyttöindikaatiosta

Tulkinta

Immunokemiluminometrinen syklosporiinin määritysmenetelmä on spesifinen syklosporiinille, ja se mittaa pääasiassa muuttumatonta lääkeainetta.

Lääkeainepitoisuuden tulee korreloida potilasryhmään, hoidon vaiheeseen ja potilaan kliiniseen tilaan. Potilastuloksia tulkittaessa hoitavan lääkärin tulee lisäksi huomioida käytetty lääkeannos, näytteenottoajankohta sekä mahdolliset muut lääkkeet.

Päivitetty 18.10.2019 / JM

Sivun alkuun