Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Albumiini, keräysvirtsasta

3557 cU-Alb

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285 ja ylilääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432

Indikaatiot

Albuminurian paras seulontamenetelmä on tutkimus U-AlbKre (nro 4511). Ajastettua (yö)keräystä voidaan käyttää albuminurian diagnostiikassa varmistustutkimuksena.

Esivalmistelu

Suositeltava keräysaika on vähintään kuusi tuntia. Maksimissaan keräysajaksi suosittelemme vuorokautta, jolloin kuitenkin tutkimukseksi suosittelemme tutkimusta dU-Alb, nro 3134. Yöaikainen virtsankeräys on luotettavin ja potilaalle yleensä helpoin toteutettava. Jos tutkimuksen tilaaja ei ole ohjeistanut potilasta keräyksen ajankohdasta, laboratorio ohjeistaa potilasta keräämään yöaikaisen virtsan.

Virtsan keräyksestä on olemassa potilasohje https://www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet/

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näyte

NÄYTE: 5 ml hyvin sekoitettua keräysvirtsaa. Virtsan kokonaistilavuus ja keräyksen aloitus- ja lopetus aika (päivä ja klo-aika) lisätään laboratorio-atk-järjestelmään tai merkitään näytetarraan. Keräyksen ajan virtsa säilytetään kylmässä. Laboratoriossa näyte säilyy viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Immunoturbidimetrinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Viitearvot

kaikki alle 20 µg/min

Tulkinta

Ajastetun yökeräyksen (cU-Alb) tulkinnassa voi hyödyntää seuraavia raja-arvoja: Normaali <20 µg/min, lisääntynyt albuminuria 20-200 µg/min ja selvästi lisääntynyt albuminuria >200 µg/min.

Lähteet: Käypä hoito Diabeteksen munuaistauti 20.4.2020 ja KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease

Päivitetty 13.03.2023 / TIM

Sivun alkuun