Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Selkäydinnesteen osoitus (kval), eritteestä

3551 Se-Likvo-O

Osatutkimukset

S -Likvo-O

Tiedustelut

Erityisanalytiikan laboratorio/elektroforeesi, puh. 040 6356375

Asiantuntijat

erikoislääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Minna Juntunen: minna.juntunenatnordlab.fi / 040-6356389

Indikaatiot

Käytetään haluttaessa tutkia sisältääkö tutkittava nenä-, korva- tms. erite aivoselkäydinnestettä.

Näyteastia

Muoviputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: Nenä-, korva- tms. eritettä vähintään 0.5 ml sekä samanaikaisesti otettua laskimoverta 3 ml tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Selvästi verisestä tai viskoosista eritteestä tutkimusta ei yleensä kannata tehdä. Näytteet säilyvät jääkaapissa 3 vuorokautta, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Näytteen mukana toimitettava lyhyet esitiedot (näytteen alkuperä) joko sähköisesti tai tarraan/lähetteeseen kirjoitettuna.

LÄHETYS: Eritenäyte ja seeruminäyte toimitettava laboratorioon viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä. Näytteen säilytys ensisijaisesti jääkaapissa, kylmäkuljetus mutta näyte ei saa jäätyä. Yli 3 vrk pidempi säilytys pakastettuna ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Eritteen ja samanaikaisesti otetun seeruminäytteen proteiinien fraktiointi agaroosigeelielektroforeesilla ja transferriinifraktioiden identifiointi immunofiksaatiolla spesifistä vasta-ainetta käyttäen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Tutkimus perustuu ns. beeta-2-transferriinin (ns. myös desialotransferriini) osoittamiseen näytteestä. Beeta-2-transferriini on likvorille tyypillinen transferriinimuoto. Seerumin beeta-2-transferriini on suurentunut huomattavasti alkoholin suurkulutuksen takia tai geneettisistä syistä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lääkärin lausunto laboratorion atk-järjestelmään.

Tulos on selvästi positiivinen eli näyte sisältää selkäydinnestettä, jos tutkitussa näytteessä nähdään, että beeta-2-transferriinifraktiota (desialo-transferiinia) on runsaammin kuin beta-1-transferriinifraktiota (2-sialo-transferiinia). Vähäistä määrää likvoria ei voida poissulkea joissakin näytteissä mikäli beeta-2-transferriinifraktiota on yhtä runsaasti kuin beta-1-transferriinifraktiota.

Huomautuksia

Näytteen kanssa laboratorioon toimitettava samanaikaisesti otettu seeruminäyte. Selvästi limainen näyte (esim. sylkikontaminaatio) tai selvästi verinen näyte ei sovellu tutkittavaksi.

Päivitetty 14.12.2018 / IN

Sivun alkuun