Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Sieni, viljely (1:syväkudos- tai eritenäytteestä)

3508 Pu-SienVi

Tiedustelut

Mikrobiologian/ Sienilab., p. 040 6356312.

Indikaatiot

Epäily syvästä sieni-infektiosta.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete https://www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Lähetteessä tulee mainita: kliininen diagnoosi ja kysymyksenasettelu.

Näyte

Syvältä steriililtä alueelta aseptisesti otetut näytteet kuten kudospalat, pleura-,ruokatorvi-, vatsaontelo- ja sappinestenäytteet. Dreenieritteet ja haavamärät. Korvanäytteet. Poskiontelonäytteet. Silmänäytteet. Bal-näytteet.

NÄYTTEENOTTO:

Näytteeksi otetaan mahdollisimman edustava märkä- tai kudosnäyte ja mieluummin ennen mikrobilääkityksen aloitusta.

Steriilin alueen näytteet: Steriililtä alueelta näytteet otetaan mahdollisimman aseptisesti. Ihon läpi näytettä otettaessa, punktiokohta puhdistetaan huolellisesti 80 %:lla A12T:llä ennen näytteen ottamista. Näytteet lähetetään joko sellaisenaan ruiskussa tai steriilissä putkessa/purkissa tai bakteerinäytteen kuljetusampullissa (Portagerm tai vastaava) tai bakteerinäytteen geelikuljetusputkessa. Pienten kudospalojen (halkaisija alle 10 mm) kuivumisen ehkäisemiseksi putkeen lisätään pari tippaa steriiliä keittosuolaliuosta.

Haavanäytteet: Haava puhdistetaan huolellisesti steriilillä keittosuolalla ennen näytteen (erite, kudospala) ottamista. Näyte aspiroidaan ruiskuun ja lähetetään sellaisenaan tai bakteerinäytteen kuljetusampullissa. Haavan pohjalta otettu kudospala lähetetään sellaisenaan steriilissä astiassa. Haavan pohjalta vanutikkuun otettu sivelynäyte lähetetään bakteerinäytteen geelikuljetusputkessa. Mikäli märkäeritettä on niin vähän, ettei sitä saada aspiroiduksi ruiskuun, sitä imeytetään vanutikkuun, joka lähetetään tutkittavaksi bakteerinäytteen geelikuljetusputkessa.

Ylähengitystieperäiset näytteet: Poskiontelo-, välikorva- yms. märkänäytteet imeytetään vanutikkuun ja lähetetään bakteerinäytteen kuljetusputkessa. Poskiontelohuuhdetta voidaan lähettää sellaisenaan steriilissä purkissa.

BAL-näytteet: 10 ml BAL-nestettä hyvin suljetussa steriilissä purkissa.

Likvornäytteet: Li-BaktVi-ohjeen mukaisesti steriiliin muoviputkeen, näytemäärä 1ml (vähintään 0,5ml).

Silmänäytteet: Silmän side- ja sarveiskalvonäyte voidaan viljellä osastolla/pkl:lla suoraan mikrobiologian laboratoriosta saatavalle sieniviljelymaljalle tai lähettää se vanutikkuun imeytettynä bakteerinäytteen geelikuljetusputkessa.

NÄYTTEEN SÄILYTYS JA LÄHETYS:

BAL-näytteet: Näyte on toimitettava mahdollisimman pian mikrobiologian laboratorioon. Jos kuljetus kestää yli 2 tuntia, näyte toimitetaan jääkaappilämpötilaan viilennettynä. Näyte on saatava tutkittavaksi näytteenoton jälkeen vuorokauden sisällä.

Muut näytteet: Näytteiden kuljetus huoneenlämmössä. Näytteet lähetetään mikrobiologian laboratorioon mahdollisimman pian, mikäli näytteitä ei voi lähettää näytteenottopäivänä säilytetään näytteitä jääkaappilämpötilassa.

Mikäli näytettä lähetetään mikrobiologian laboratorioon bakteeritutkimuksia varten, samasta näytteestä voidaan tehdä myös sienitutkimukset, jos näytettä on riittävästi.

Menetelmä

Selektiiviset sienivärjäys- ja viljelytutkimukset. Herkkyysmäärityksiä tehdään tapauskohtaisesti harkiten hiivasienille.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulkinta

Näytteestä vastataan värjäys- ja viljelylöydös. Löydöksiä kommentoidaan tarvittaessa näytteen laadun ja lähetystietojen mukaan.

TULOKSET VALMIINA Alustava tulos 1 - 2 vrk:ssa. Lopullinen tulos 7-30 vrk:ssa.

Huomautuksia

VIRHELÄHTEET: Näytteenottoon liittyvät virheet kts. kohta näyte. Mikrobilääkehoito ennen näytteenottoa. Näytteen saapuminen laboratorioon kestänyt yli sallitun ajan.

Päivitetty 15.11.2021 / KJ

Sivun alkuun