Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Poliovirus, viljely

3465 F -PoliVi

Esivalmistelu

Ennen näytteenottoa soita mikrobiologian laboratorioon 040 635 6305

Täytä THL:n lähete huolellisesti.

https://thl.fi/documents/533963/1719174/Polio_lahetelomake_THL_3015-02-18.pdf/8e2d2ed5-fcd0-4781-935e-a52ed687e484

Weblab Clinicalista lähetteen voi tulostaa kohdasta www-linkki.

Näyteastia

Kierrekorkillinen purkki

Näyte

Ulostetta (noin. 2g) puhtaaseen kierrekorkilliseen purkkiin. Tutkimusta varten tarvitaan kaksi erillistä ulostenäytettä peräkkäisinä päivinä. Ulostenäytteen säilytys tarvittaessa esim. viikonlopun yli +4C:ssä, lähetys mikrobiologian laboratorioon huoneenlämmössä.

HUOM. Vaikka tutkimusta varten tarvitaankin kaksi erillistä ulostenäytettä, on ensimäinen näyte syytä lähettää tutkittavaksi heti kun se on saatu.

Tulkinta

Katso analysoivan laboratorion ohjekirja

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/laboratoriotoiminta/laboratoriotutkimukset/polion-laboratoriotutkimukset

Huomautuksia

Poliovirusinfektio voidaan joskus poikkeuksellisesti osoittaa myös täydentäviin näytteisiin perustuen, mutta kielteisten tutkimustulosten todistusarvo on vähäinen.

Täydentävät tutkimukset: Nielunäytteen virusviljely, kts tutkimus Ps-VirVi (8412). Likvorin ja seerumin poliovasta-ainetutkimukset kts. tutkimus -PoliTut (8592).

Päivitetty 13.02.2019 / JT

Sivun alkuun