Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Immunoglobuliini G, indeksi, aivo-selkäydinnesteestä

3450 Li-IgG-Ind

Osatutkimukset

Li-Alb, Li-IgG, S -Alb ja S -IgG

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

erikoistuva lääkäri Tuija Männistö: tuija.mannistoatnordlab.fi / 0406356432 ja kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285

Indikaatiot

Multippeli skleroosin epäily

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näyte

NÄYTE: 0.5 ml selkäydinnestettä (minimi 0.15 ml). Näytteessä ei saa olla verta. 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Selkäydinnestenäyte sentrifugoidaan 720 x g 10 min ja supernatantti otetaan talteen. Seerumi ja selkäydinnestenäyte säilyvät jääkaapissa 1 viikon.

LÄHETYS: Seerumi- ja selkäydinnestenäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli perillä 1 vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

IgG-indeksi lasketaan selkäydinneste- ja seeruminäytteistä määritettyjen IgG- ja albumiinipitoisuuksien perusteella:

Li-IgG/S-IgG x S-Alb/Li-Alb

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Aivo-selkäydinnesteen IgG-indeksissä likvorin ja seerumin IgG- ja albumiini-pitoisuudet suhteutetaan toisiinsa, jotta voitaisiin arvioida paremmin keskushermoston sisäistä immunoglobuliinien synteesin lisääntymistä.

Viitearvot

kaikki alle 0.86

Tulkinta

Suurentuneita indeksejä todetaan yleensä kroonisissa keskushermostosairauksissa, joihin liittyy paikallinen immuunivaste. Demyelinisoivien sairauksien diagnostiikassa käytetään lisäksi likvorin oligoklonaalisten immunoglobuliinifraktioiden toteamista (ks. Li-Ig-Oc).

Päivitetty 05.10.2017 / SL

Sivun alkuun