Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Vankomysiini (pitoisuusmääritys), seerumista

3277 S -VAN

Tiedustelut

Päivystyslaboratorio, puh. 040 6356351

Asiantuntijat

apulaisylilääkäri Irina Nagy: irina.nagyatnordlab.fi / 040 6356290 ja kemisti Sinikka Liimatainen: sinikka.liimatainenatnordlab.fi / 040 6356285

Indikaatiot

Vankomysiinihoidon seuranta

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia, lapsilta 0.4 ml verta mikroputkeen (ei geeli). 0-näyte (jäännöspitoisuus) otetaan yleensä toisen hoitopäivän aamuna juuri ennen infuusiota. 1-näyte eli huippupitoisuus näyte otetaan 15 minuuttia infuusion jälkeen. Toistetut määritykset ovat aiheellisia hoidon pitkittyessä tai epäiltäessä muutosta munuaisfunktiossa (virtsamäärän ja S-Kreatiniinin seuranta). Seerumi säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 1 viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Hepariini-, sitraatti-, oksalaatti/fluoridi- ja EDTA-plasma soveltuu myös näytteeksi.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Menetelmä

Homogeeninen entsyymi-immunomääritys.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Vankomysiinihydrokloridi on Amycolatopsis orientalis -bakteerin tuottama trisyklinen glykopeptidiantibiootti, jota käytetään lähinnä vakavien stafylokokki-, streptokokki- ja difteriainfektioiden hoitoon. Vankomysiini ei tehoa in vitro gram-negatiivisiin bakteereihin, mykobakteereihin eikä sieniin.

Vankomysiinin käyttöön liittyen on kuvattu munuais- ja ototoksisuutta sekä palautuvaa neutropeniaa. Tästä syystä pitoisuusmääritykset ovat aiheellisia hoidon yhteydessä. Annostelu tapahtuu hitaasti i.v. tai suolistoinfektioissa per os. Vankomysiini ei mainittavasti imeydy GI-kanavasta. Eliminaatio plasmasta tapahtuu pääasiassa glomerulusten kautta virtsaan. Puoliintumisaika plasmassa on 4 - 6 tuntia, mutta pitenee huomattavasti munuaisinsuffisienssissa.

Viitearvot

kaikki 5 - 18 mg/l

Tulkinta

Jäännöspitoisuus 5-18 mg/l

Päivitetty 28.06.2022 / IN

Sivun alkuun